Gymnázium, Alejová 1, Košice

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevkuNa stretnutí RODIČOVSKÉHO ZHROMAŽDENIA bol väčšinou hlasov odsúhlasený príspevok do Rady rodičovského združenia v školskom roku 2021/2022 vo výške:

  • 35 € pre žiakov prímy A, prímy B a I. A,
  • 25 € pre žiakov maturitných tried,
  • 30 € pre žiakov ostatných tried.
  • pri dvoch a viac deťoch na škole platí mladšie dieťa o 5 € menej.

Požadovanú sumu prosíme uhradiť najneskôr do 31. októbra 2021 bezhotovostne na účet RRZ, ako je uvedené nižšie, vo výnimočných prípadoch hotovostne do rúk triedneho učiteľa.

NÁLEŽITOSTI PRE PREVOD:

IBAN: SK40 1100 0000 0026 2706 5237
SWIFT kód: TATRSKBX

čiastka: v zmysle schválenej výšky

správa pre prijímateľa: trieda + priezvisko dieťaťa

PRÍKLAD:

Júlia Priezvisková chodí do kvinty B.
V správe pre prijímateľa bude uvedené: KVI B - Priezvisková
Vždy prosíme uviesť triedu ako prvú a až potom pridať meno.

OZNAČENIE TRIED

osemročné štúdium
príma A - PRI A
príma B - PRI B
sekunda A - SEKA
sekunda B - SEK B
tercia - TER
kvarta A - KVA A
kvarta B - KVA B
kvinta A - KVI A
kvinta B - KVI B
sexta A - SEX A
sexta B - SEX B
septima A - SEP A
septima B - SEP B
septima C - SEP C
oktáva A - OKT A
oktáva B - OKT B

štvorročné štúdium
I. A
II. A
III. A
III. B
IV. A
 

Za spoluprácu a dodržanie termínu VOPRED SRDEČNE ĎAKUJEME.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori