Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2022Dňa 13. 10. 2022 sa divadelná sála KSC na Jedlíkovej 7 zaplnila študentmi nášho gymnázia, ktorí prišli privítať svojich nových kamarátov - primánov. Starší študenti pripravili pestrý program podporený prezentáciou, v ktorom preskúšali ich pohybové schopnosti, logické myslenie i estetické cítenie.

Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh pán riaditeľ PhDr Ľubomír Sobek ich prijal za členov Alejáckej rodiny a odovzdal im imatrikulačné listiny a spomienkové darčeky.

Po slávnostnom imatrikulačnom akte nasledovala diskotéka spojená s bohatou tombolou.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori