Gymnázium, Alejová 1, Košice

Zber tetrapakov Sabi

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu tetrapakov z výrobkov SABI.
ORGANIZÁCIA ZBERU

  1. Umyté a usušené tetrapaky poskladať podľa návodu, ktorý sa nachádza vo vitrínke zameranej na ekológiu (pri učebni dejepisu).  
  2. Po nazbieraní viacerých tetrapakov ich v igelitovej taške odovzdať osobe zodpovednej za zber spolu s lístočkom, na ktorom bude napísané vaše meno a trieda.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori