Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2009/2010HALLOWEEN D+T PARTY
foto

Počuli ste už o tom? V stredu 28. 10. 2009 sa žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia na Alejovej 1 premenili na príšery! Našťastie ich spolužiaci z klubu DREAMS AND TEAMS boli na blízku a vysvetlili im, čo majú robiť, aby sa zbavili nepríjemného zakliatia. Do večerných hodín (kým sa deň s nocou zíde) museli odstrániť všetky pavúky z veľkej nástenky, aby tak odkryli magické heslo, vďaka ktorému sa zachránili .

Tak sa začal ďalší z úspešných DREAMS AND TEAMS FESTIVALOV v našej škole. Maskami sa to v telocvični nehemžilo náhodou - témou bol HALLOWEEN, čomu zodpovedala aj pestrá halloweenska výzdoba. V zaujímavých skupinových súťažiach -  ako hod do diaľky duchom, štafetový beh s metlou, stoličkový tanec, prekážková dráha s obrími nohami, ťahanie pavúka na šnúrke do úst, prenášanie tekvíc do nočníka, či hádzanie čertíkmi do pekelného kruhu - sa zástupcovia tried pokúšali byť čo najúspešnejší, pretože čím bolo družstvo úspešnejšie, tým viac pavúkov sa mu za výkony odobralo z nástenky a tým lepšia odmena ich ako triedu čakala na konci podujatia. Súťaže sa striedali s diskotékou, čo si všetci užívali a zábava naozaj stála za to

Pri toľkej námahe (nie je predsa ľahké súťažiť a ešte aj tancovať) mnohí vysmädli, a preto bol naporúdzi pekelný bufet, kde sa záujemcom nalieval čaj.

Po štvorhodinovej zábave nielen súťažiace družstvá dostali malé sladké odmeny, ale špeciálna porota odmenila vecnými cenami najoriginálnejšie masky a najkrajšie tekvicové lampáše. Naše príšerky, ktoré dešifrovali čarovnú formulku "Habraka dabraka, kúzlo je zrušené, môžu sa začať prázdniny jesenné!", sa obohatené veselými zážitkami pobrali do svojich domovov za zaslúženým oddychom nielen po Halloweenskych, ale aj školských výkonoch v prvom štvťroku tohto školského roka.
CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA DREAMS AND TEAMS V BRATISLAVE
foto

12. a 13. 11. 2009 sa predsedníčka klubu DREAMS AND TEAMS Radka MASLOVIAKOVÁ, asistentka pre kontakty s verejnosťou Monika VAGNEROVÁ a ich tútori Alena BAČIŠINOVÁ a Zuzana KIRÁLYOVÁ zúčastnili stretnutia Britskej rady so zástupcami dvanástich slovenských škôl zapojených do projektu, ich riaditeľmi, tútormi DREAMS AND TEAMS a mladými lídrami.

Konferencia sa konala v Hoteli PARK INN DANUBE v BRATISLAVE a otvoril ju veľvyslanec Veľkej Británie na Slovensku pán Michael ROBERTS, ktorý vyjadril svoje úprimné nadšenie nad doterajším fungovaním projektu, ktorý patrí medzi najúspešnejšie projekty Britskej v našej krajine a vyzval všetky školy, aby pokračovali v začatom diele a uchovali si svoje zapálenie pre plnenie poslania DREAMS AND TEAMS„MYSLI GLOBÁLNE, KONAJ LOKÁLNE!“ a udržiavali kontakty so svojimi britskými partnerskými školami. Jeho záverečné slová boli: "DON´T DROP IT, DON´T LOSE IT!"

Nasledovali tzv. teambuildingové aktivity v niekoľkých zmiešaných družstvách pod taktovkou bratislavských študentov, pri ktorých sa účastníci konferencie navzájom lepšie spoznali a zabavili, prezentácie škôl o ich aktivitách a rozhovory s tútormi a mladými lídrami.

Pretože po piatich rokoch sa priama finančná účasť Britskej rady v projekte končí, dôležitou úlohou konferencie bolo nájsť cesty, ako zabezpečiť jeho pokračovanie a odovzdať know-how slovenským inštitúciám, napríklad slovenským univerzitám alebo organizácii Juventus, ktorých zástupcovia boli hosťami konferencie a zúčastnili sa popoludňajších seminárov so zameraním na túto otázku.

Patrónom konferencie bol niekoľkonásobný olympijský víťaz Michal MARTIKÁN, ktorý spolu s riaditeľom Britskej rady na Slovensku pánom Andrew SPELLSOM odovzdal školám ocenenia za ich aktivity v projekte a riaditeľom všetkých škôl za ich podporu.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori