Gymnázium, Alejová 1, Košice

Ako v praxi


 

II. A V AKCII  NA HODINE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ A SEBAPREZENTÁCIE


Cieľom na dvojhodinovke bolo pracovať na pláne rozvoja mestskej časti. Navrhnúť možnosti rozvoja a zakresliť ich do plánu. Aby to nebolo také jednoduché, členovia skupín dostali úlohy, ako si komplikovať prácu. Jeden mal kričať, druhý sa mal urážať, tretí mal urážať členov skupiny, ďalší mal byť lenivý. A jeden manažér sa mal snažiť zjednotiť prácu tímu a dosiahnuť dobrý záver. Výchovno-vzdelávací cieľ je jednoznačný. Žiaci majú vedieť, ako to chodí, keď v práci nie je správna atmosféra a je veľké  napätie.

V druhej časti  zadania budú žiaci prezentovať svoju prácu podľa pokynov a vlastnej prípravy.

V tretej časti sa podelia o svoje pocity z práce na projekte pred publikom a vyučujúcou.
 
video nahrávka
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori