Gymnázium, Alejová 1, Košice

Imatrikulácia 2022



Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej Alejky, kým neprejde tradičným rituálom prijímania do radu študentov, imatrikuláciou.
Inak tomu nebolo ani 10. 10. 2022, kedy v príjemnom prostredí GES KLUBU študenti Školského parlamentu si pre nich pripravili zopár pekných a trochu i problematických úloh, aby sa mohli prejaviť ako zrelý jednotlivec, aj ako zdravý kolektív triedy.

Nechýbala ani prísaha vernosti a poslušnosti našej škole. Po nej obdržali z rúk Mgr. Adriány GODOČÍKOVEJ, zástupkyne riaditeľa školy imatrikulačné listiny a malé spomienkové darčeky.

V závere slávnostného ceremoniálu naša kolegyňa, Mgr. Soňa TICHÁ prekvapila svojím úžasným spevom na ľudovú nôtu celé osadenstvo GES KLUBU.

Po slávnostnom imatrikulačnom akte sa študenti zabávali pod taktovkou hudobnej videoprojekcie DJ, popretkávanej pestrou a bohatou tombolou.




















Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori