Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pedagogickí pracovníci

 

Mgr. Mária ANDOGOVÁ (2011 - 2012), RNDr. Nataša BABICOVÁ (2011 - 2016), PaedDr. Lenka BAKŠIOVÁ (2011 - 2012), Mgr. Jana BELEŇOVÁ (2008 - 2011), Mgr. Zuzana BENKO (2012 - 2013), Mgr. Viktória BODNÁROVÁ (2011 - 2013), Mgr. Helena BOLJEŠIKOVÁ (1998 - 2003), Mgr. Radovan BRENKUS (1998 - 2001), Mgr. Michal ČEREVKA (1994 - 2000), PaedDr. Jozef ČERVEŇÁK (1990 - 2002), PaedDr. Libuše DANĚKOVÁ (1997), Mgr. Bc. Martin DAŇKO (2000 - 2002, 2011 - 2012), †Mgr. Vladimír DEMKO (2004 - 2006), Mgr. Eva DITTELOVÁ (2011 - 2012), Mgr. Gabriela DOBEŠOVÁ (............... ), Mgr. Adriana DOLINSKÁ (...........), Mgr. Tatiana DRAGAŠEKOVÁ (2008 - 2009), Mgr. Ivan DUDÁŠ (2009 - 2010), PaedDr. Daniel DZIAK (2008 - 2021), RNDr. Bohuslav DZURILLA (1990 - 1994), PaedDr. Jozef DZURJAK (1998 - 1999), †Mgr. Anna FEDURCOVÁ (1992 - 2007), PhDr. Anna FETERIKOVÁ (1999 - 2004), PaedDr. Alexander FOTUL (1997 - 1998), Mgr. Viktória FRIŠMANOVÁ (2007 - 2011), Mgr. Oľga FRÖHLICHOVÁ (1993 - 2000), Danica FÜZESIOVÁ (1992 - 1993), Mgr. Janka GEROČOVÁ (2013 - 2016), Mgr. Boris GIRDASOV (2006 - 2007), Mgr. Dáša GREČKOVÁ (2011 - 2012), RNDr. Ingrid GREGOVÁ (2011 - 2013), PaedDr. Ján GUNIŠ, PhD. (2015 - 2016), RNDr. Ondrej HAJMAN (1993 - 1997), Mgr. Jozef HANČ (1997 - 1999), Mgr. Roman HAŠKO (2013 - 2015), RNDr. Andrej HOLOD (2007 - 2008), RNDr. Ingrid HORKAVÁ (2001 - 2013), Anna HOŠŠOVÁ (1998 - 1999), ThDr. Pavol HRABOVECKÝ (2017 - 2018), Mgr. Anna HRUŠOVSKÁ (2003 - 2005), RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ (2012 - 2018), Tchitchak CHOVANCOVÁ (1997 - 2001), RNDr. Anna IHNATKOVÁ (1990 - 2014), PaedDr. Jana ILUCOVÁ (2002 - 2010), Judita JANIŠOVÁ (1994 - 2000), Mgr. Zuzana JENDREJOVÁ (2002 - 2004), RNDr. Zuzana JEŠKOVÁ, PhD. (2013 - 2014), †RNDr. Katarína KALINČÁKOVÁ, CSc. (1991 - 2003), Mgr. Július KAĽAVSKÝ (2011 - 2017), Mgr. Jaroslav KAMINSKÝ (2011 - 2012), Mgr. Zuzana KIRÁLYOVÁ (2006 - 2009), Mgr. Zuzana KISSIOVÁ (1996 - 1997), Mgr. Veronika KLADEKOVÁ (2006 - 2019), Mgr. Lenka KOHÚTOVÁ (2008 - 2009), Mgr. Juraj KOLESÁR (2003 - 2004), Mgr. Štefan KOLESÁR (2001 - 2007), Mgr. Miroslava KOMADOVÁ (2020 - 2021), PaedDr. František KOTAY (1995 - 1997), RNDr. Vladimír KORČEK, zástupca riaditeľa školy (2008 - 2009), RNDr. Alfréd KOZÁR (1992 - 1994), RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ (2008 - 2013), RNDr. Anton KUCHTA, zástupca riaditeľa školy (1990 - 2008), Mgr. Jana KURAČOVÁ (................ ), Mgr. Ľudmila KURCINOVÁ (2008 - 2019), Mgr. Marcela KUSTROVÁ (1992 - 1994), RNDr. Ján KUŠNIER (1997 - 2003), Mgr. Uršula KUZÁROVÁ (1999 - 2008), Mgr. Erik LAKTIČ (1994 - 1997), Mgr. Ján LAZÁR (2001 - 2002), Mgr. Mária LAZÁROVÁ (2014 - 2015), Mgr. Anna LOKAJOVÁ (2005 - 2010), Mgr. Miriama LÖWYOVÁ (2013 - 2016), Mgr. Lucia LUKÁCSOVÁ (2015 - 2016), PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ (1999 - 2021), †Mgr. Emília MARUŠIAKOVÁ (2004 - 2007),  Mgr. Lucia MATISOVÁ (2007 - 2011), Mgr. Jana MIHALČOVÁ (2007 - 2008), PaedDr. Helena MORHÁČOVÁ (1990 - 1999), Mgr. Martin MÜLLER (1997 - 2008), Mgr. Oľga NIŇAJOVÁ (1991 - 1998), Mgr. Mária ORVISKÁ (2015 - 2016), Mgr. Ivana PETRAŠOVIČOVÁ (2008 - 2010), RNDr. Gabriela PODRACKÁ (2002 - 2013), Mgr. Petra POLIAKOVÁ (2011 - 2012), Mgr. Jana RAMBOUSKOVÁ (1998 - 2006), Mgr. Viera RASCHMANOVÁ (1990 - 2012), Mgr. Marta ROGOVSKÁ (2006 - 2007), Božena ROZBOROVÁ (1993 - 1994), Mgr. Martina RUDYOVÁ (2011 - 2013),  RNDr. Marián RUŽIČKA, zástupca riaditeľa školy (1990 - 1994), Mgr. Oľga SMORADOVÁ (1993 - 1994), PhDr. Ľubomír SOBEK (1992 - 2023), Mgr. Silvia SORGEROVÁ (2007), Mgr. Viera SPIŠÁKOVÁ (2006 - 2007), PhDr. Vladimír STUDENČAN (1991 - 2002), RNDr. Janka SUŠILOVÁ (1990 - 2008), Mgr. Radoslav ŠAFRAN (2010 - 2011),  Mgr. Mária ŠIMKOVÁ (2001 - 2002), Mgr. Katarína ŠIPOŠOVÁ (1990 - 1992), PaedDr. Slavomír ŠOFFA (1998 - 2008), PhDr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ (2010 - 2014), PaedDr. Jolana ŠTEFANOVIČOVÁ (1992 - 1998), Mgr. Ľubica ŠTEFANOVIČOVÁ (2006), PhDr. Dana ŠTEFAŇÁKOVÁ (1989 - 1992), Mgr. Renáta TIMKOVÁ (1989 - 1990), Mgr. Veronika TIMKOVÁ (2013 - 2014), Ing. Marianna TOKÁROVÁ (1997 - 1998), Mgr. Viola TORMOVÁ (................. ), Mgr. Iveta TÓTHOVÁ (1991 - 1992), Mgr. Jana URBÁNOVÁ (1998 - 2012), Mgr. Vladimír VÁŇA (1997 - 2000), PhDr. Elena VARGOVÁ (1990 - 1998), Mgr. Oľga VARÍNSKA (2008 - 2009), RNDr. Mária VELEBNÁ (1989 - 1996), Ing. Štefan VILUSZ (2011 - 2012), Mgr. Jana VISOKAIOVÁ (2011 - 2012), Mgr. Jana VOJTKOVÁ (2011 - 2012), Mgr. Mariana ZAŤKOVÁ (2017 - 2020)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori