Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2008/2009

 

Vedúci krúžkov, termín a miesto konania


BEDMINTONOVÝ
 • vedúci krúžku: RNDr. Vladimír KORČEK
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: základy badmintonu, príprava na súťaže
 
DEBATNÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: 1. - 3. ročník; kvinta - septima
 • náplň: rozvíjanie komunikačných zručností žiakov
 
DEKOR
 • vedúci krúžku: Mgr. Lucia MATISOVÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: rozvíjanie estetických zručností, využívanie vhodnej fantázie a príprava materiálov na estetizáciu školy
 
DOTYKY S PRÍRODOU
 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • cieľová skupina: 1. - 3. ročník; tercia - septima
 • náplň: prípravana biologické a ekologické súťaže, rozvíjanie praktických zručností pri práci s rastlinným materiálom
 
DRAMATICKÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Lenka KOHÚTOVÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: inscenácie slovenských a zahraničných dramatikov, vybraté predlohy podľa veku účastníkov
 
DREAMS AND TEAMS
 • vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
 • cieľová skupina: kvarta - oktáva
 • náplň: organizácia športových festivalov, rozvoj spolupráce so študentmi partnerskej britskej školy v Ashingtone
 
FLORBALOVÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Ladislav TURČAN
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: príprava žiakov na súťaže vo florbale
 
FUTBALOVÝ
 • vedúci krúžku:PaedDr. Miroslav PETROV
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: príprava žiakov na súťaže vo futbale
 
GALEJÁK
 • vedúci krúžku: Mgr. Lenka KOHÚTOVÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: tvorba časopisu Galeják
 
GALEJÁCKI EINSTEINKOVIA
 • vedúci krúžku:RNDr. Ingrid HORKAVÁ
 • cieľová skupina: tercia A, tercia B, kvarta
 • náplň: príprava na FO, fyzIQ a realizácia jednoduchých fyzikálnych pokusov
 
GO
 • vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: základy hry GO, zdokonaľovanie sa v tejto hre
 • bližšie info: www.sago.sk
 
KRÚŽOK PRIATEĽOV EURÓPSKEHO FILMU
 • vedúci krúžku: Mgr. Jana BELEŇOVÁ
 • cieľová skupina: 3. - 4. ročník; septima - oktáva
 • náplň: prezentácia a analýza vybraných európskych filmov, návšteva Cinefilu
 
LEGO
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: príprava na súťaže LEGO
 
NEMECKÝ
 • vedúci krúžku: Viera NACHTMANNOVÁ
 • cieľová skupina: 4. ročník
 • náplň: príprava na maturitnú skúšku
 
PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: 2. - 3. ročník; sexta - septima
 • náplň: praktické činnosti v cestovnom ruchu (vytvorenie fiktívnej cestovky, organizácia školských výletov, exkurzií ...)
 
PROJEKTOVÝ
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: FOTO - digitálna fotografia, video
 
SPOLOČENSKOVEDNÝ
 • vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
 • cieľová skupina: študenti končiacich ročníkov
 • náplň: príprava maturantov na maturitné skúšky
 
TURISTICKÝ
 • vedúci krúžku: RNDr. Gabriela PODRACKÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: spoznávanie krás nášho okolia
 
ZDRAVOTNÍCKY
 • vedúci krúžku: Mgr. Zuzana KIRÁLYOVÁ
 • cieľová skupina: bez obmedzenia
 • náplň: základy poskytovania prvej pomoci, príprava na súťaž Hliadok mladých zdravotníkov

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori