Gymnázium, Alejová 1, Košice

Možnosti štúdia v zahraničí okrem Českej republiky

Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí, štipejdijných štúdiijných pobytoch a jazykových kurzoch v zahraničí na základe medzinárodných dohôd, ktoré sú určené pre študentov, doktorantov, pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov v rezorte školstva, môžete získať prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry a Domu zahraničných stykov MŠ SR.

SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA
SAIA-SCTS
Nám. Slobody 23
821 20 Bratislava 1
tel.:
02/54 41 14 26
02/54 41 14 36
fax:
02/54 41 14 29
e-mail:
saia@saia.sk
webstránka:
http://www.saia.sk

DOM ZAHRANIČNÝCH STYKOV MŠ SR
Levická 3
821 08 Bratislava 2
tel.:
02/55 43 32 36
fax:
02/55 42 24 98

INTERNATIONAL CULTURAL EDUCATION SLOVAKIA
ICESlovakia
Chrobákova 4
841 02 Bratislava
tel./fax: 
02/64 36 50 34
903/417 657
e-mail:
mariasykorova@iceslovakia.sk
webstránka:
www.iceslovakia.sk

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori