Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt


„Kto prospieva vo vedomostiach a stráca na mravnosti, viac stráca, než získava.“
                                                                                       
                                                                                                                                                            J. A. Komenský

 


Jednou zo základných priorít vo výchovno-vzdelávacom procese je formovať zo žiakov mravne vyspelú osobnosť na princípe humánnosti.  

Cieľom humanitného projektu je budovať u žiakov prosociálne hodnoty, viesť ich k zodpovednosti, schopnosti akceptovať potreby iných, konať empaticky a asertívne, mať pochopenie pre starosti a problémy iných, vedieť prejaviť súcit, tešiť sa z obdarovania niekoho,  prežívať s inými ľuďmi ich starosti i radosti, urobiť niečo pre druhých bez toho, aby za to niečo očakávali.

Prosociálne zmýšľajúci a konajúci jedinec si potom ľahko osvojí zodpovedný vzťah k rodine, práci, prírode i k spoločnosti..


 
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
realizované aktivity
Plánované aktivity
Realizované aktivity
Maturitná kvapka krvi
Realizované aktivity
Realizované aktivity
Realizované aktivity

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori