Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2013/2014

 

Vedúci krúžkov, termín a miesto konania


BASKETBALOVÝ KRÚŽOK
•    vedúci krúžku: Ing. Radko DVORŠČÁK
•    termín:  utorok a piatok 17:00 – 18:30
•    miestnosť: telocvičňa

BEDMINTONOVÝ I
•    vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
•    cieľová skupina: príma A, príma B, sekunda A, sekunda B, tercia
•    termín:  streda 14:30 – 16:00   
•    miestnosť: telocvičňa

BEDMINTONOVÝ II
•    vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
•    cieľová skupina: kvarta B, sexta, oktáva B, I. A
•    termín:  streda 16:00 – 17:45   
•    miestnosť: telocvičňa

DEBATNÝ KLUB
•    vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
•    termín: štvrtok 14:30 – 16:00
•    miestnosť: učebňa DEJ
 
DREAMS AND TEAMS
•    vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
•    termín: pondelok 13:45 – 15:15 + plánované akcie
•    miestnosť: II. B

FLORBALOVÝ KRÚŽOK
•    vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
•    termín: piatok 14:20 – 15:50
•    miestnosť: telocvičňa

CHCEM ZMATUROVAŤ
•    vedúci krúžku: Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ
•    termín: utorok a štvrtok 07:00 – 07:45
•    miestnosť: oktáva B

INTERAKTÍVNE PROGRAMOVANIE
•    vedúci krúžku: RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
•    termín: štvrtok 14:30 – 16:00
•    miestnosť: učebňa informatiky 2

JASKYNIARIK
•    vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
•    termín: sobota
•    lokalita: navrhnuté v pláne práce krúžku
 
KLUB DEBATIÁDY
•    vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
•    termín: streda 13:30 – 15:00
•    miestnosť: učebňa DEJ
 
KRÚŽOK AUTOŠKOLY
•    vedúci krúžku: PaedDr. Miroslav PETROV
•    termín: pondelok a streda 17:00 – 18:30 hod.
•    miestnosť: Pražská 4, Košice

KRÚŽOK GO
•    vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
•    termín: štvrtok 16:00 – 18:00 hod.
•    miestnosť: príma A

KRÚŽOK SPOLOČENSKÝCH VIED
•    vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
•    termín: pondelok 14:15 – 15:45
•    miestnosť: školská knižnica

KRÚŽOK ŠPANIELČINY
•    vedúci krúžku: Franklin Vaca VELASQUEZ
•    termín: streda 16:00 – 17:30 hod.
•    miestnosť: jazykové laboratórium 2

MATURITA Z ANGLIČTINY ĽAVOU ZADNOU
•    vedúci krúžku: Mgr. Miriama LÖWYOVÁ
•    termín: štvrtok 14:30 – 16:30
•    miestnosť: učebňa CJ2

MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ
•    vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
•    termín: pondelok 13:30 – 14:15 a utorok 07:00 – 07:50
•    miestnosť: školská knižnica

MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY
•    vedúci krúžku: RNDr. Viera VODIČKOVÁ, Doc. Ing. Roman Vodička, PhD.
•    termín: pondelok 14:15 – 16:00
•    miestnosť: IV. A

NOHEJBALOVÝ
•    vedúci krúžku: RNDr. Ladislav BERTKO, Ing. Ladislav IVANECKÝ, Mgr. Monika ŽIDZIKOVÁ
•    termín: pondelok 17:00 – 18:30
•    miestnosť: telocvičňa

NOVINÁRSKY KRÚŽOK
•    vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
•    termín: pondelok 13:30 – 15:30
•    miestnosť: učebňa SJLaNAS

OUTDOOROVÉ AKTIVITY
•    vedúci krúžku: Mgr. Július KAĽAVSKÝ
•    termín: podľa dohody
•    lokalita: navrhnuté v pláne práce krúžku

POSILŇOVACÍ KRÚŽOK
•    vedúci krúžku: Mgr. Ladislav TURČAN
•    termín: utorok 14:30 – 16:00
•    miestnosť: posilňovňa

PRÍPRAVA NA STUŽKOVÚ
•    vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
•    termín: utorok 14:30 – 16:30
•    miestnosť: telocvičňa

ROBOTICKÝ I (ZAČIATOČNÍCI)
•    vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
•    termín: streda 14:15 – 16:15
•    miestnosť: učebňa informatiky 1

ROBOTICKÝ II (POKROČILÍ)
•    vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
•    termín: štvrtok 14:30 – 16:30
•    miestnosť: učebňa informatiky 1

TVORIVÉ DIELNE
•    vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
•    termín: štvrtok 14:30 – 17:00
•    miestnosť: učebňa GEG

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK I
•    vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN
•    termín: štvrtok 14:20 – 15:50
•    miestnosť: telocvičňa

VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK II
•    vedúci krúžku: Mgr. Miroslav ANDRÁSSY
•    termín: štvrtok 16:00 – 17:30
•    miestnosť: telocvičňa

ZMATURUJ Z GEOGRAFIE
•    vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
•    termín: utorok 14:30 – 16:00
•    miestnosť: učebňa GEG

ŽIACKE RÁDIO
•    vedúci krúžku: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
•    termín: streda 13:30 – 15:00 + veľké prestávky
•    miestnosť: učebňa SJLaNAS + vysielacie štúdio


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori