Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam


Členovia: PaedDr. BEDNARČÍKOVÁ Iveta, Ing. DANKOVÁ Kvetoslava, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, Mgr. DOLINSKÁ Adriana, Mgr. FEDORKO Filip, Mgr. PŠAKOVÁ Alica, Mgr. SADOVSKÁ Mária, PhDr. SOBEK Ľubomír, Mgr. TICHÁ Soňa, Mgr. VARGOVÁ Jana

Zastúpenie predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, občianska náuka, sociálne zručnosti a sebaprezentácia, historický proseminár, spoločenské vedy, ekonomika, základy práva a politológie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori