Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam


Členovia: PaedDr. BEDNARČÍKOVÁ Iveta, Ing. DANKOVÁ Kvetoslava, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, Mgr. FEDORKO Filip, Mgr. METYĽOVÁ Soňa, Mgr. PŠAKOVÁ Alica Mgr. SADOVSKÁ Mária, PhDr. SOBEK Ľubomír, Mgr. SUDOROVÁ Zuzana, Mgr. VARGOVÁ Jana

Zastúpenie predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, občianska náuka, sociálne zručnosti a sebaprezentácia, historický proseminár, spoločenské vedy, ekonomika, základy práva a politológie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori