Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam


Členovia: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, Mgr. FEDORKO Filip, Mgr. KLOBOŠIČOVÁ Erika, Mgr. PŠAKOVÁ Alica, Mgr. SADOVSKÁ Mária, Mgr. TICHÁ Soňa, Mgr. VARGOVÁ Jana

Zastúpenie predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, občianska náuka, sociálne zručnosti a sebaprezentácia, historický proseminár, spoločenské vedy, ekonomika, základy práva a politológie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori