Gymnázium, Alejová 1, Košice

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetovVedúci učiteľ PK: Mgr. SADOVSKÁ Mária


Členovia: Mgr. DOLHYOVÁ Zuzana, PaedDr. DUFFEKOVÁ Helena, PaedDr. DZIAK Daniel, Mgr. KLADEKOVÁ Veronika, PaedDr. MAMČAKOVÁ Jaroslava, Mgr. SAKMÁROVÁ Miriam, PhDr. SOBEK Ľubomír, Mgr. VARGOVÁ Jana

Zastúpenie predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, geografia, občianska náuka, sociálne zručnosti a sebaprezentácia, historický proseminár, spoločenské vedy, ekonomika,

Sponzori