Gymnázium, Alejová 1, Košice

Publikačná činnosť

DEJEPIS

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ


Nedostatok vhodnej literatúry a najmä pramenného materiálu na vyučovanie dejepisu viedol učiteľov k spracovaniu niekoľkých publikácií, ktoré mali tento deficit eliminovať.

Vznikli tak niektoré publikácie, z ktorých dve boli vydané Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove ako pomôcky pre učiteľov dejepisu na stredných školách.


PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

PhDr. Ľubomír SOBEK: Dejiny novoveku (učebné texty - SEXTA)
Mgr. Erik LAKTIČ, Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ, PhDr. Ľubomír SOBEK: Súbor historických dokumentov k národným dejinámMgr. Erik LAKTIČ, Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ, PhDr. Ľubomír SOBEK: Výber historických dokumentov k svetovým dejinám

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori