Gymnázium, Alejová 1, Košice

Imatrikulácia 2012

MIESTO: GES KLUB, Novomeského 13

HOSTIA:

  • TANEČNÉ DIVADLO BALDO
  • HUDOBNÁ SKUPINA
  • ALEXANDRA URBANČÍKOVÁ

PROGRAM:

  • slávnostné prijatie žiakov I. A a I. B do cechu študentského
  • kultúrne vstupy pozvaných hostí
  • spoločenská zábava
  • tombola

Žiaci starších ročníkov pripravili novým gymnazistom IMATRIKULAČNÚ SLÁVNOSŤ, na ktorej boli prváci za prítomnosti pána riaditeľa a svojich triednych učiteľov prijatí do študentského cechu.

Súčasťou tejto kultúrno-spoločenskej udalosti boli hudobné a tanečné kultúrne vstupy, ktorých väčšinu tvorili vystúpenia našich študentov.

Svoje tanečné cítenie mohol každý predstaviť na diskotéke, po ktorej sa ešte nemálo hostí potešilo výhre v tombole. Všetkým, ktorí pomohli toto podujatie uskutočniť, patrí srdečná vďaka.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori