Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematický viacboj 2017/2018


Pozvanie prijalo 10 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia. Súťaž sa skladala z dvoch častí: z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a zo slovných šarád.

Záverečné výsledky boli nasledovné:

1. miesto obsadilo družstvo z Gymnázia, Šrobárova, Košice,
2. miesto patrilo družstvu z Gymnázia, Opatovská, Košice,
3. miesto získalo družstvo z Gymnázia, Kováčska, Košice.

Srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky sú zapísané v tabuľke.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori