Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2022
Simona GIBALOVÁ, žiačka oktávy B
ABSOLVENT ŠKOLY 2022


Najväčšie úspechy, ktoré žiačka dosiahla:

kvinta B (2018/2019)
• 2. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2A
• 8. miesto v celoslovenskom kole medzinárodnej on-line matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet v kategóriiMiddle School
• 28. miesto v celoslovenskom kole a 172. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj -2018 kategórie Juniori
• úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže iBobor kategórie Junior

sexta B (2019/2020)
• úspešný riešiteľ medzinárodnej online matematickej súťaže družstiev PurpleComet! MathMeet v kategórii Middle School

septima B (2020/2021)
• 1. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2B
• 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku
• reprezentácia školy v krajskom kole SOČ
• 5. miesto v krajskom kole Dejepisnej súťaže česko-slovenských gymnázií

oktáva B (2021/2022)
• Čestné uznanie v medzinárodnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
• aktívna práca v školskom časopise XY
• 2. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2B
• 6. miesto v medzinárodnej Olympiáde vo francúzskom jazyku
• 5. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2B


Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:


Filip BALTOVIČ, oktáva B

1. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev Matematický B-deň
• 3. miesto v krajskom kole SOČ
• úspešnú reprezentáciu školy v matematických, informatických a fyzikálnych súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

Sophia HORŇÁKOVÁ, oktáva B

• 3. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku
• 3. miesto v celomestskej súťaži vo vlastnej tvorbe Via Litera
• účasť v 7. ročníku esejistickej súťaže Pravda a lož na internete
• práca v školskom časopise XY
• reprezentácia školy v matematických a informatických súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

Lea JANTOŠOVIČOVÁ oktáva A

• 3. miesto v celoslovenskom kole ekonomickej súťaže Eurofondue 2021
• 5. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole Matematickej olympiády
• účasť v krajskom kole SOČ
• výborný prospech počas štúdia

Radoslav JOCHMAN, oktáva A


• 4. miesto na celoslovenskej úrovni matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet
• účasť v krajskom kole SOČ
• úspešnú reprezentáciu školy v matematických, informatických a fyzikálnych súťažiach
• výborný prospech počas štúdia

Zuzana KOZÁROVÁ, oktáva B

• 1. miesto v okresnom a 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku
• 1. miesto v krajskom a celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo
• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník
• 1. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku
• aktívna práca v školskom časopise XY
• reprezentácia školy v krajskom kole SOČ

Laura MARKOVIČOVÁ, oktáva B

• 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Živá klasika
• 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo
• 3. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku

Anežka MÁRTONFIOVÁ, IV.A

• 2. miesto v celoslovenskom kole SOČ
• výborný prospech

Ondrej OVČAR, oktáva A

• 2. miesto v krajskom kole Majstrovstiev škôl v piškvorkách
• 6. miesto v krajskom kole Turnaja mladých fyzikov
• úspešná reprezentácia školy v matematických, informatických a fyzikálnych
súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
• výborný prospech počas štúdia

Daniela STUPAROVÁ, oktáva A


• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor
• 1. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži IT konferencia v praxi URGENT
• 1. miesto a cena poroty za Eko projekt - Trenčiansky robotický deň
• 3. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži Robotický Battle na Alejovej
• účasť v krajskom kole SOČ

Marek ŠTEFANKO, oktáva B

• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev Matematický B-deň
• 3. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku
• 3. miesto v krajskom kole SOČ
• dobrovoľníctvo v čase pandémie Covid-19
• reprezentácia školy v matematických a informatických súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
Filip BALTOVIČ
Filip BALTOVIČ
Sophia HORŇÁKOVÁ
Sophia HORŇÁKOVÁ
Lea JANTOŠOVIČOVÁ
Lea JANTOŠOVIČOVÁ
Radoslav JOCHMAN
Radoslav JOCHMAN
Zuzana KOZÁROVÁ
Zuzana KOZÁROVÁ
Laura MARKOVIČOVÁ
Laura MARKOVIČOVÁ
Anežka MÁRTONFIOVÁ
Anežka MÁRTONFIOVÁ
Ondrej OVČAR
Ondrej OVČAR
Daniela STUPAROVÁ
Daniela STUPAROVÁ
Marek ŠTEFANKO
Marek ŠTEFANKO

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori