Gymnázium, Alejová 1, Košice

Krúžky

 

V aktuálnom školskom roku pracujú na škole nasledovné krúžky informatiky a robotiky:

  1. Interaktívne programovanie pod vedením RNDr. Jany Hvizdošovej
  2. Programovanie modelov z lega v NXC a C++  pod vedením maturantky Janky Bátoryovej
  3. Robotický pre začiatočníkov pod vedením RNDr. Jany Plichtovej
  4. Robotický pre pokročilých pod vedením RNDr. Jany Plichtovej

V predošlých školských rokoch pracovalo na našej škole mnoho rôznorodých krúžkov. Viac krúžkov bolo takých, v ktorých mali žiaci možnosť využiť svoje vedomostí a zručností v oblasti využívania moderných technológií a počítačov. Jeden z nich viedol aj Ján JERGUŠ, absolvent nášho gymnázia. Aj vďaka krúžkom v poobedňajších až večerných hodinách sa dokázali žiaci pripravovať na rôzne počítačové súťaže a súťaže v oblasti robotiky, kde získali aj viaceré ocenenia.Ponuka krúžkov z informatiky a robotiky v šk. roku 2010/11

  • programátorský (vedúci krúžku: Bc. Ján JERGUŠ)
  • Internetový klub I. - IV. (vedúci krúžku: Mgr. Gabriela DOBEŠOVÁ, PhDr. Ľubomír SOBEK a Mgr. Radoslav ŠAFRAN)
  • Lego 1- pre začiatočníkov (vedúca krúžku: RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ)
  • Lego 2 - pre pokročilých (vedúca krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ)


 O náplni jednotlivých krúžkov pôsobiacich v školskom roku 2009/2010 v našej škole sa môžete dočítať viac na stránke školy v časti aktivity - krúžky.
Web dizajnový krúžok
Web dizajnový krúžok
Web dizajn
Web dizajn
Lego krúžok 1
Lego krúžok 1
Lego krúžok 2
Lego krúžok 2

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori