Gymnázium, Alejová 1, Košice

Projekty


ANGLICKÝ JAZYK

 

Svoju fantáziu, kreativitu, nápaditosť i dobrú jazykovú komunikáciu a vedomosti využívajú žiaci aj pri realizácii rôznych projektov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Uvádzame aspoň niektoré z nich:


Môj obľúbený film (recenzia)

Zaujímavé recenzie na obľúbené filmy sa zrodili z pier žiakov kvarty. Žánrovo boli rôznorodé, spestrené o zaujímavé obrázky i vlastné postrehy.


Zaspievajme si anglicky

Mgr. Martin Müller a Katarína Duffeková
Spevácke duo
Žiaci nižších ročníkov sú nielen skvelí študenti, autori rôznych esejí, ale aj výborní speváci. Presvedčili nás o tom počas realizácie projektu Zaspievajme si anglicky.

 

Martin Petrvalský a Viktor Schwarz
Poklady môjho regiónu ....

Košický samosprávny kraj v spolupráci s British Council vyhlásil v januári 2004 súťaž pre študentov stredných škôl v pôsobnosti KSK pod názvom „Poklady môjho regiónu“, ktorým chcel osláviť vstup Slovenska do Európskej únie.

Prostredníctvom tejto súťaže chcel motivovať viac ako 100 stredných škôl k hľadaniu spôsobu zaujatia ich rovesníkov vo Veľkej Británii a zároveň povzbudiť slovenských študentov k zlepšovaniu jazykových a komunikačných vedomostí v anglickom jazyku zábavnou formou.

Projekt zaujal i našich študentov. Školského kola, ktoré sa konalo 11. marca 2004, sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev, ktoré predviedli obdivuhodné výkony. 35 žiakov prezentovalo zaujímavým spôsobom svoje rodné mesto a jeho okolie. Počas prezentácií nechýbali webové stránky, videonahrávky, reklamné brožúry mesta Košice, postery, puzzle, spevácke výkony a malé javiskové formy na dramatizáciu projektových prezentácií.
Odborná porota z radov učiteľov anglického jazyka a informatiky to nemala jednoduché. Napokon do okresného kola vybrala dva tímy, ktoré dňa 23. apríla 2004 reprezentovali našu školu.

Tie sa predstavili nasledovnými projektami:

„... keď už niekam, tak do Košíc“
  • členovia súťažného družstva ztriedy sexta A: Tamara BODNÁROVÁ, Radoslava CENKÁ, Lucia JÁSZAYOVÁ, Vladimír LACKO (Mária KRŠIAKOVÁ) a Tatiana MIŠLANOVÁ
  • poradca: Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ

Košice pre britských študentov

  • členovia súťažného družstva ztriedy septima A: Michaela PAVLÍKOVÁ, Rastislav RUSINKO, Štefan RUSKA, Peter SPODNÍK a Róbert WINKLER
  • poradca: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ

S potešením sme mohli konštatovať, že družstvo septimy A obstálo na výbornú a postúpilo do regionálneho kola, v ktorom - samozrejme - opäť zvíťazilo.


projekt Join Multimedia
  • medzinárodný projekt každoročne vyhlasovaný spoločnosťou Siemens v Nemecku
  • zapojených 32 000 študentov z 36 krajín
  • téma: Svetlo a my
  • tím 1
členovia: Petra ADAMKOVÁ, Pavel BALINT, Branislav BOCKO, Michal HAVRILA a Ivana SCHWARCZOVÁ
hlavný koordinátor a poradca: Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ
  • tím 2
členovia: Martin HATALA, Martin PETRVALSKÝ, Simona TÓTHOVÁ a Peter VÝROSTKO
poradca: PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ

Tím pod vedením Mgr. Adriány GODOČÍKOVEJ sa
stal úspešným riešiteľom multimediálnej prezentácie. Členovia tímu obdržali certifikáty a CD nosiče s najlepšími prácami.

Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu
Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu
Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu
Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu
Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu
Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu
Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu
Ukážka z multimediálnej prezentácie 1. tímu

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori