Gymnázium, Alejová 1, Košice

Imatrikulácia 2006

31 finalistov ALEJÁCKEJ REALITY SHOW rozdelených do 2 družstiev sa v uzavretých priestoroch GES klubu podrobilo "4-dňovej skúške", počas ktorej museli splniť náročné úlohy. Neúprosná porota z radov profesorov a vedenia školy dôkladne preverila ich tvorivosť, predstavivosť, pamäť, spevácke nadanie, schopnosť scénicky stvárniť hudobné ukážky, fyzickú kondíciu...

Víťazné družstvo získalo jedinečnú výhru - štvorročné štúdium na našej dobre známej Alejke. Družstvo porazených si z ALEJÁCKEJ REALITY SHOW odnieslo nepodmienečný trest vo výmere štyroch rokov.

Po takmer 90 minútovom zápolení nasledovala ALEJÁCKA REALITY SHOW AFTERPARTY, v ktorej nechýbala výborná disco show, bohatá tombola a vystúpenia pozvaných hostí:

  • hudobnej skupiny GOOD FANCY,
  • Rada MOZNICHA alias slovenského BON JOVI-ho s hudobným doprovodom Vlada BUJŇÁKA
  • Tanečnej skupiny pri Konzervatóriu na Hlavnej ulici v Košiciach.

Nuž a aká by to bola ALEJÁCKA REALITY SHOW AFTERPARTY bez vystúpenia domácej hudobnej kapely z oktávy B? S nadšením sa k nej pridal i pán profesor Vladimír DEMKO.


Otvorenie ALEJÁCKEJ REALITY SHOW
Otvorenie ALEJÁCKEJ REALITY SHOW
Finalisti 1. súťažného družstva pri plnení 1. úlohy
Finalisti 1. súťažného družstva pri plnení 1. úlohy
Finalisti 2. súťažného družstva pri plnení 1. úlohy
Finalisti 2. súťažného družstva pri plnení 1. úlohy
Pohľad na porotcov hodnotiacich výkony súťažiacich
Pohľad na porotcov hodnotiacich výkony súťažiacich
Prvé puzzle, za ktorým bola ukrytá tvár ...
Prvé puzzle, za ktorým bola ukrytá tvár ...
... a súťažiaci ju hravo uhádli
... a súťažiaci ju hravo uhádli
Chvíľu oddychu spríjemnila hudobná skupina GOOD FANCY
Chvíľu oddychu spríjemnila hudobná skupina GOOD FANCY
Scénické stvárnenie skladby Nekráčaj predo mnou
Scénické stvárnenie skladby Nekráčaj predo mnou
Páni profesori s úsmevom na tvári, keďže ...
Páni profesori s úsmevom na tvári, keďže ...
... v súťaži svojho súpera z radov študentov porazili
... v súťaži svojho súpera z radov študentov porazili
Tanečníci z Konzervatória na Hlavnej ulici v Košiciach...
Tanečníci z Konzervatória na Hlavnej ulici v Košiciach...
... a ich pôsobivé vystúpenie
... a ich pôsobivé vystúpenie
Preverovanie fyzickej zdatnosti súťažiacich finalistov
Preverovanie fyzickej zdatnosti súťažiacich finalistov
Chvíle čakania na finálne výsledky spestrila hudobná skupina GOOD FANCY
Chvíle čakania na finálne výsledky spestrila hudobná skupina GOOD FANCY
Pán riaditeľ pri vyhlasovaní finálnych výsledkov
Pán riaditeľ pri vyhlasovaní finálnych výsledkov
Zástupca víťazného tímu preberá výhru - štvorročné štúdium na našej Alejke
Zástupca víťazného tímu preberá výhru - štvorročné štúdium na našej Alejke
Zástupca porazeného družstva preberá nepodmienečný študijný trest
Zástupca porazeného družstva preberá nepodmienečný študijný trest
Vítazi a porazení - finalisti 1. A - s triednym učiteľom PaedDr. Slavomírom Šoffom
Vítazi a porazení - finalisti 1. A - s triednym učiteľom PaedDr. Slavomírom Šoffom
Rado MOZNICH alias slovenský BON JOVI za doprovodu Vlada BUJŇÁKA
Rado MOZNICH alias slovenský BON JOVI za doprovodu Vlada BUJŇÁKA
Rado MOZNICH sa predstavil aj vlastnými skladbami
Rado MOZNICH sa predstavil aj vlastnými skladbami

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori