Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kritériá k prijímaniu žiakov pre školský rok 2025/2026

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

 

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2025/2026

študijný odbor 7902 J gymnázium

študijný odbor 7902 J 05 gymnázium - informatikaUkážky testov:

slovenský jazyk a literatúra

matematika 1
matematika 2
matematika 3

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori