Gymnázium, Alejová 1, Košice

Euroscola


NAŠA ÚSPEŠNÁ ALEJKA V EUROSCOLE V ŠTRASBURGU


Dňa 10. 11. 2004 sa v Štrasburgu v budove „Louisse Weiss“ Európskeho parlamentu konala celoeurópska súťaž Euroscola organizovaná Európskym parlamentom pre študentov stredných škôl z členských krajín EÚ. Do projektu sa po minuloročnom víťazstve našich študentov v medzinárodnej súťaži Let´s go to Europe prihlásila aj naša škola.

8. 11. 2004 tridsaťjeden študentov našej školy a traja pedagógovia (Mgr. Miriam Sakmárová, PhDr. Ľubomír Sobek a PaedDr. Slavomír Šoffa) vycestovali cez Bratislavu, Rakúsko a Nemecko do Štrasburgu.

Nasledujúci deň bol v hlavnej budove Európskeho parlamentu „Louisse Weiss“ pripravený pre účastníkov projektu z 13 krajín EÚ celodenný program. Každú krajinu reprezentovala jedna stredná škola. Z novopristúpených štátov únie to bola Obchodná akadémia a Vyššia odborná škola ekonomická z mesta Svitavy v Českej republike a naše gymnázium zo Slovenskej republiky.

Súčasťou projektu bolo plenárne zasadnutie v zasadacej sále EP, na ktorom jeho pracovníci priblížili činnosť tejto významnej inštitúcie Európskej únie. Aj naša delegácia využila možnosť prezentovať svoju školu v krátkom minútovom vystúpení. V predpoludňajších hodinách sme sa zúčastnili ankety o aktuálnych otázkach EÚ a následnej diskusie o budovaní jednotnej Európy s úradníkmi EP. Potešilo nás aj spoločné fotografovanie priamo na miestach europoslancov v zasadacej sále EP a pred vlajkami členských štátov. Všetky vystúpenia sa viedli v rokovacích jazykoch EP, teda v angličtine a francúzštine, pričom každá delegácia musela používať jazyk, ktorý nebol jej materinským.

Ďalší program študentov a učiteľov bol oddelený. Po krátkej prestávke, v rámci ktorej bol podávaný chutný obed v neformálnej a priateľskej atmosfére, sa pedagógovia vrhli do súťaže „Eurogame“. Súťažilo sa v štvorčlenných medzinárodných družstvách. Zvládnutie osemnástich otázok, z ktorých každá bola formulovaná v inom jazyku, si vyžadovalo výborné historické a geografické teoretické vedomosti, praktický europrehľad, ale aj schopnosť prekonať jazykové rozdiely a dohodnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa človek vidí prvýkrát v živote. Najlepšie sa to podarilo skupine, v ktorej pracoval náš kolega PaedDr. Slavomír Šoffa. Vzhľadom na jeho historicko-geografickú aprobáciu ako aj všeobecný rozhľad má na úspechu svojho družstva nemalú zásluhu. Víťaznú skupinu potešila pamätná plaketa EP. Nasledovala prehliadka parlamentu a stretnutie učiteľskej delegácie so zamestnancami EP.
Program študentov bol zameraný na prácu v medzinárodných diskusných skupinách. Cieľom diskusie bolo vymeniť si názory mladých ľudí na témy ako napr. európska demokracia a účasť každého občana na politickom živote nášho kontinentu, zlučiteľnosť rozvoja ekonomiky a ochrany životného prostredia, miesto európskych hodnôt ako sú mier, bezpečnosť, spravodlivosť a ľudské práva vo svete, mladí ľudia v EÚ, hospodárske, politické a sociálne priority v Európe.

Naši študenti sa na diskusiu pripravovali veľmi zodpovedne už doma a aj počas dlhej cesty autobusom. A tak sa nemožno pozastavovať nad tým, že diskutovali veľmi kultivovane, so sebaistým prehľadom a čo je hlavné na vysokej odbornej úrovni. Problémy im nerobila ani angličtina či francúzština, na čom majú nemalú zásluhu naši učitelia cudzích jazykov.
Súčasťou študentského programu bola súťaž „Eurogame“. Štyristo študentov sa rozdelilo do sto štvorčlenných medzinárodných družstiev, z ktorých po zvládnutí základných osemnástich otázok, postavených na rovnakom princípe ako v učiteľskej súťaži, postúpili do finále štyri. Na našu nemalú radosť boli v troch z nich naši zástupcovia: Martin Ihnatko, Matúš Porubčan a Gabriel Šlárko.

V podvečer sa konalo v zasadacej sále EP finále celého projektu, na ktorom prezentovali diskusné skupiny svoje záverečné rezolúcie k prediskutovaným otázkam a posledným verejným kolom pred celým plenárnym zhromaždením bola ukončená aj súťaž „Eurogame“. Najväčším úspechom našej školy bolo zaslúžené víťazstvo družstva, členom ktorého bol náš študent Gabriel Šlárko.

Celé podujatie uzavrelo defilé študentov s európskymi vlajkami a na záver zazneli tóny Beethowenovej Ódy na radosť. Našu výpravu čakala dlhá cesta domov. Hrial nás však tak často proklamovaný pocit európskej spolupatričnosti, ktorý sme si v tomto projekte spoločne s účastníkmi z ostatných európskych krajín mohli naplno uvedomiť.

Výsledkom tejto úspešnej prezentácie nášho gymnázia na pôde Európskeho parlamentu sú nielen príjemné zážitky, nové priateľstvá, pamätné diplomy, fotografie, zástava EÚ či krásne lesklý víťazný pohár, ktorý má svoje čestné miesto v riaditeľni školy, ale hlavne dobrý pocit, že sme naozajstnými Európanmi a že Európa musí s nami počítať. A ten pocit naozaj stojí za všetku vynaloženú námahu.

Všetkým účastníkom projektu patrí vďaka za vzornú reprezentáciu. Zostáva už len veriť, že na tento úspech nadviažu v blízkej budúcnosti mladší študenti a budú tak šíriť dobré meno nášho gymnázia.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori