Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2007/2008


Vedúci krúžkov, termín a miesto konania


ALEJÁCKI EINSTEINKOVIA -
FYZIKÁLNY KRÚŽOK SEKUNDY
 • vedúci krúžku: RNDr. Ingrid HORKAVÁ
 • náplň: príprava a realizácia jednoduchých pokusov, tvorba prezentácií v Powerpointe a fyzikálnych násteniek, návštevy aktuálnych výstav
 
DEKOR
 • vedúci krúžku: Mgr. Lucia MATISOVÁ
 • náplň: estetizácia priestorov školy (výzdoba, výtvarné riešenia)
 
DREAMS AND TEAMS
 • vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
 • náplň: rozvoj organizačných schopností a zručností prostredníctvom organizovania športových festivalov a iných podujatí pre deti, rozvoj spolupráce s partnerskou školou Ashington Sports College
 
FYZIKÁLNY KRÚŽOK OKTÁVY
 • vedúci krúžku: RNDr. Ingrid HORKAVÁ
 • náplň: príprava žiakov končiacich ročníkov na maturitné skúšky
 
GALEJÁK
 • vedúci krúžku: Mgr. Martin MÜLLER, Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ, Mgr. Silvia SORGEROVÁ
 • náplň: príprava jednotlivých čísel časopisu GALEJÁK
 
GO
 • vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
 • náplň: riešenie herných situácií v hre GO a príprava na súťaže
 • bližšie informácie na: www.sago.sk
 
HISTORICKÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: PhDr. Ľubomír SOBEK
 • náplň: príprava žiakov končiacich ročníkov na maturitné skúšky
 
CHEMICKÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Gabriela PODRACKÁ
 • náplň: realizácia zaujímavých a menej zaujímavých pokusov, nácvik testov z chémie na VŠ
 
LEGO
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • náplň: základy robotiky prostredníctvom stavebnice LEGO Dacta, tvorba vlastných modelov ovládaných programom, programovanie modelov v prostredí RoboLab, NQC, príprava na celoslovenské a medzinárodné Lego súťaže
 
MATEMATICKÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Marián MACKO, RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ
 • náplň: príprava žiakov na matematickú olympiádu kategórie A, príprava súťaží pre mladších žiakov
 
POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • náplň: spracovanie digitálnej fotografie a videa, príprava na súťaže v Imagine, zapájanie sa do grafických projektov a súťaží
 
PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Mgr. Zuzana KIRÁLYOVÁ
 • náplň: poznávanie prírody na "mieste činu", realizácia jedno - až trojdňových výletov, základy prežitia v prírode
 
PROGRAMÁTORSKY KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Ján JERGUŠ
 • náplň: určený pre žiakov kvinty - oktávy a žiakov 1. - 4. ročníka so zameraním na C++ a STL, efektívne algoritmy a na prípravu na súťaže (KSP, Palma, OI)
 
SPOLOČENSKOVEDNÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
 • náplň: príprava žiakov končiacich ročníkov na maturitné skúšky
 
TURISTICKÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Gabriela PODRACKÁ
 • náplň: posilňovanie tela a ducha, spoznávanie okolia Košíc a veľkých i malých miest
 
WEBDIZAJNOVÝ
 • vedúci krúžku: Ján JERGUŠ
 • náplň: určený pre žiakov prímy - kvinty so zameraním na tvorbu internetových stránok v jazyku XHTML, formátovanie, upravovanie vzhľadu stránok pomocou jazyka CSS, programovanie na strane servera v jazyku PHP a na prácu s databázou pomocou jazyka SQL
   

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori