Gymnázium, Alejová 1, Košice

Projekty


NAJNOVŠÍMI TRENDMI vo svete v oblasti školstva a vzdelávania mládeže sú využívanie informačno-komunikačných technológií, projektové vyučovanie a medzinárodná spolupráca škôl.

Preto v tejto časti webovej stránky ponúkame
PREHĽAD O REALIZÁCII NÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV, do ktorých sa naši žiaci pod vedením svojich učiteľov - koordinátorov projektov radi zapájajú.

 

COMENIUS SOKRATES - BORDERLINE COM1.1/2006/186p-KE
Koordinátor projektu: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
Obdobie realizácie: september 2005 - júl 2007
BRITSKÁ RADA A YOUTH SPORTS TRUST
Koordinátor projektu: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
Obdobie realizácie: 2001 - 2010
ENERGY IS THE FUTURE OF THE WORLD
(Energia je budúcnosť nášho sveta)

Koordinátor projektu: Mgr. Eva VAŠKOVÁ
Školský rok: 2020/2021
FORENSICS AND CREATIVE THEATRE
Forenzné debaty a tvorivá dramatika

Koordinátor projektu: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
10. 11. 2004, Štrasburg
Koordinátor projektu: Mgr. Slavomír DZUGAS
Školské roky: 2015/2016 - 2006/2007
Koordinátor: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
Školský rok: 2018/2019
Autorka a koordinátorka projektu: RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ
Technická spolupráca: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
Školský rok: 2006/2007
Koordinátor: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Začiatok realizácie: 2017
AMBASÁDORSKÉ ŠKOLY EURÓPSKEHO PARLAMENTU
Koordinátor projektu: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
Školský rok: 2016/2017
Projekt Recyklohry je školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov.

Koordinátor projektu: RNDr. Denisa HREHOROVÁ
Školský rok: 2020/2021
Realizácia projektu: 2020 – 2022
Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o. z. a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenšteinska a Európskej únie.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori