Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slúžime komunitám Košického kraja – projekt SKOKRealizácia projektu: 2020 – 2022
Projekt je realizovaný pod odborným vedením Ekocentra SOSNA o. z. a podporený Fondom pre aktívne občianstvo, ktorý združuje prostriedky Nórska, Islandu, Lichtenšteinska a Európskej únie.Jedným z cieľov projektu je pretvorenie vybraných školských pozemkov na plochy s významnými klimatickými, ekologickými a edukačnými funkciami.
Adaptačné a mitigačné opatrenia, uskutočnené na pozemkoch budú následne slúžiť na vytvorenie „územného systému zdravej klímy“ v meste Košice.
Súčasťou projektu je taktiež proces teoretickej odbornej prípravy v oblasti dizajnovania školských pozemkov a prípravy edukačných aktivít s environmentálnym zameraním pre žiakov základných škôl.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori