Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2008/2009PROJEKT SILA ĽUDSKOSTI

foto

Naša škola sa v mesiacoch JANUÁR – JÚN 2009 zapojila  do projektu organizovaného filmovou spoločnosťou TRIGON PRODUCTION V BRATISLAVE pod názvom SILA ĽUDSKOSTI. Jeho cieľom bolo:
  • oboznámiť študentov s nezvyčajným príbehom záchrannej akcie Nicolasa WINTONA, ktorý zachránil 669 ŽIDOVSKÝCH DETÍ z bývalého predvojnového Československa
  • a porozumieť posolstvu jeho krásnej životnej zásady, že nestačí len pasívne dobro (nerobenie zla), ale treba robiť aktívne dobro.
Všetci študenti sa mohli zapojiť do literárnej, audiovizuálnej a elektronickej súťaže a v týchto rôznych podobách spracovať emócie, podnety a zážitky spojené s príbehom Nicolasa WINTONA a „jeho detí“.

Do súťaže bolo vybraných a zaslaných 49 PRÍSPEVKOV pod vedením RNDr. Jany PLICHTOVEJ a Mgr. Viery RASCHMANOVEJ na hodinách informatiky a Mgr. Lucie MATISOVEJ a Mgr. Lenky KOHÚTOVEJ na hodinách slovenského jazyka.

Súťažné príspevky boli hodnotené odbornou porotou, ktorá pozostávala z pedagógov, vedcov,  umelcov a pracovníkov pôsobiacich v oblasti filmu.

ÚSPECHY V AUDIOVIZUÁLNEJ SÚŤAŽI:

1. miesto: Kristína KRÁLIKOVÁ, žiačka 1. A
2. miesto: Marek PACÁK, žiak kvinty

ÚSPECHY V ELEKTRONICKEJ SÚŤAŽI:

1. miesto: Ján IVANECKÝ a Igor KRIŽKO, žiaci sexty
3. miesto: Tomáš BAJUS a Jakub JUSKO, žiaci sexty

Všetci študenti zapojení do súťaže boli odmenení knihou LOTÉRIA ŽIVOTA a ĎAKOVNÝM LISTOM od konateľa projektu pána Patrika PAŠŠA, profesora na VŠMU.

V mesiacoch MAREC – MÁJ 2009 sme organizovali premietanie filmu s následnou besedou na nasledujúcich školách: ZŠ Dneperská, ZŠ Galaktická, ZŠ Jenisejská, ZŠ Petzvalova, SOŠ Bukovecká, Gymnázium Dneperská, Osemročné rómske gymnázium Galaktická, SOU dopravné Moldavská.LETNÝ FESTIVAL PRE MATERSKÚ ŠKOLU KEŽMARSKÁ 46 V KOŠICIACH
foto

24. 6. 2009 klub DREAMS AND TEAMS pripravil predprázdninový festival plný hier a zábavy pre deti predškolského veku v MATERSKEJ ŠKOLE NA KEŽMARSKEJ ULICI.

Deti si postupne vyskúšali všetky disciplíny a za ich úspešné splnenie boli hodnotení obrázkovými pečiatkami. Náročnosť úloh bola prispôsobená ich veku. Deti si vyskúšali prekážkovú dráhu, kolky, zdokonaľovali sa v rozoznávaní farieb, fúkali z bublifuku, hľadali ukryté kúsky skladačky, zoznámili sa s penovými písmenkami a hádzali loptičky do vedierka.

Malé detičky boli festivalom veľmi nadšené, hlavne keď dostali sladkú odmenu a tím s najväčším počtom pečiatok aj vecnú cenu.
Napokon sme sa rozlúčili a plní dobrej nálady z pekne stráveného dopoludnia sme odišli s prísľubom, že sa s našimi malými kamarátmi ešte stretneme.NÁVŠTEVA RÓMSKEJ OSADY NA SÍDLISKU NAD JAZEROM
foto

Dňa 25. 6. 2009 členovia DREAMS AND TEAMS v rámci svojho charitatívneho zamerania urobili medzi svojimi spolužiakmi zbierku šatstva a venovali ju niekoľkým rómskym rodinám, ktoré žijú v nevyhovujúcich podmienkach na sídlisku Nad jazerom. Odmenou členom D+T KLUBU bola hlavne radosť rómskych detí, ktoré im pri ich odchode ešte dlho mávali.ŠPORTOVÁ FESTIVAL PRE ZŠ POVAŽSKÁ V KOŠICIACH
foto

V rámci projektu DREAMS AND TEAMS jeho členovia pripravili už svoj 17. ŠPORTOVÝ FESTIVAL, tentokrát pre 50 žiakov ZŠ POVAŽSKÁ V KOŠICIACH.
Mladí lídri sú vždy pripravení vymyslieť nové - často netradičné súťaže, vytvoriť zaujímavé rekvizity pre svoje stanovištia, pozháňať sponzorov na nákup cien a byť dobrými vedúcimi a kamarátmi počas celej akcie od prípravy, organizovania, vedenia akcie, vysvetľovania stanovíšť, zapisovania získaných bodov, až po vyhlásenie výsledkov a ocenenie najlepších súťažných tímov.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori