Gymnázium, Alejová 1, Košice

Zber vrchnákov z pet fliaš

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.
ORGANIZÁCIA ZBERU:

  1. Umyté a vysušené vložiť do igelitovej tašky a priložiť menovku s údajmi: meno a trieda.  
  2. Naplnenú igelitovú tašku odovzdať zodpovednej osobe za zber.
  3. Každá trieda bude mať k dispozícii zbernú nádobu, do ktorej môže spoločne zbierať vrchnáčiky z PET fliaš. V prípade naplnenia celej fľaše vyhľadať osobu zodpovednú za zber a fľašu vyprázdniť.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori