Gymnázium, Alejová 1, Košice

Úspechy

OBČIANSKA NÁUKA

 

Usilovnosť, cieľavedomá a systematická príprava súčasných i bývalých žiakov sa v priebehu existencie školy prejavujú nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v mimoškolských aktivitách. Žiaci úspešne reprezentujú školu a získavajú popredné miesta v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. Spolu so svojimi učiteľmi sa aktívne zapájajú aj do rôznych projektov. Ponúkame stručnú bilanciu úspechov z ostatných rokov.

 

O ďalších úspechoch sa dočítate v časti GALÉRIA OCENENÍ:

školský rok 2013/2014

školský rok 2012/2013

školský rok 2011/2012

školský rok 2010/2011

školský rok 2009/2010

školský rok 2008/2009

školský rok 2007/2008

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori