Gymnázium, Alejová 1, Košice

Prednáška Cena štátu


OBČIANSKA NÁUKA


CENA ŠTÁTU


Dňa 4. marca 2009 sa uskutočnila na našej škole beseda s riaditeľom Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz p. Richardom ĎURANOM. Téma prednášky - CENA ŠTÁTU – zaujala hlavne tých, ktorí sa chcú naďalej venovať štúdiu ekonómie a ekonomiky, či štúdiu politických vied.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori