Gymnázium, Alejová 1, Košice

Imatrikulácia

Je najstaršou tradíciou školy, ktorá svoju históriu začala písať v školskom roku 1991/1992. Je spojená s mesiacom november a s priestormi Jumbo centra, Domu umenia a GES klubu. Na toto milé podujatie, plné zábavy, tanca, súťaží, bohatej tomboly, hudobno-speváckych a tanečných vystúpení či už žiakov školy alebo pozvaných hostí, sa pripravujú nielen prímani a prváci, ale aj ich patróni - septimáni a tretiaci, ktorí pre svojich najmladších spolužiakov zhotovujú spomienkové darčeky.

V rokoch 1991 - 2000 imatrikulačný akt v priestoroch Jumbo centra riadil sám boh Zeus a všetci jemu podriadení bohovia zo študentského Olympu. Tam sa žiaden príman a prvák nevyhol prísnym kritériám prijímacieho ceremoniálu a so zdvihnutým prstom samotného boha si odnášal posolstvo večnej poslušnosti do ďalších študentských rokov.

V rokoch 2001 - 2002 študentský Olymp vystriedal zázračný alejácky klobúk a jeho pravé ruky Bystrohlav a Bifľomor, aby svojich najmladších bratov prijali do čarodejníckej rodiny. Až po splnení "záludnej otázky" každý príman obdržal symbol múdrosti a prijímaciu listinu od svojich prefektov.

V roku 2003 zavítal do Domu umenia Malý Princ, aby pozdravil nových obyvateľov dvoch cudzích planét - našich prímanov a po dlhšom období aj prvákov klasického gymnázia.

S osamostatnením gymnázia v školskom roku 2004/2005
sa rozčlenila aj niekoľkoročná tradícia prijímania žiakov do stavu študentského na dve kultúrno-spoločenské podujatia. Prvá z nich je venované žiakom prímy až kvarty osemročného štúdia a hrdo nesie názov ALEJÁCKA PARTY.

Pre študentov kvinty až oktávy osemročného štúdia a prvého až štvrtého ročníka štvorročného štúdia je naďalej organizovaná IMATRIKULÁCIA, aj keď žánrovo každoročne inovovaná. Verná je však príjemnému prostrediu GES klubu na Novomeského 13 v Košiciach.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori