Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vitajte v našom regióneŠkolský rok: 2009/201023. 04. 2010
sa v Banskej Bystrici konala CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE v rámci programu PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU.
V súťaži sme predstavili obec ČEČEJOVCE. Na prezentáciu nášho stánku sme si dali vyrobiť profesionálne plagáty. Zvyšok sme si pripravili sami. Z propagačných materiálov to boli pohľadnice, magnetky, letáky, rozvrh hodín pre žiakov. Obliekli sme sa do krojov.
A našu prezentáciu sme oživili ochutnávkou minerálnej vody, domácky opečeným chlebom a možnosťou vložiť si do pyramídy svoje želanie. V ťažkej konkurencii sa nám naše vytúžene prvé miesto nepodarilo obsadiť. I napriek tomu musíme skonštatovať, že to bola výborná skúsenosť.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori