Gymnázium, Alejová 1, Košice

Úspechy


 
Usilovnosť, cieľavedomá a systematická príprava súčasných i bývalých žiakov sa v priebehu existencie školy prejavujú nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v mimoškolských aktivitách.

školský rok 2018/2019

Sponzori