Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský parlamentŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU (prečítajte si) 

PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 (prečítajte si)
 
ZLOŽENIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

 MENO A PRIEZVISKOTRIEDA
PREDSEDA:Martin MIKUŠÁKseptima B
PODPREDSEDA:Samuel TORHÁNYsexta A
ČLENOVIA:Patrik SOPKOtercia A
 Alexandra STROKOVÁtercia B
 Ema MILÁkvarta
 Ester SZABARIOVÁkvinta A
 Michaela VARGOVÁkvinta B
 Daniel DARAŠsexta B
 Ladislav ANTOŽIseptima A
 Petra PSOTOVÁseptima A
 Karol GRÉKoktáva A
 Sebastián NGUYENoktáva B
 Emanuel ANTOLoktáva C
 Juraj KRAMÁRII. A
 Katarína ČECHOVÁIII. A
 Bianca ESTEFÁNOVÁIV. A
 Marek ORAVECIV. B
KOORDINÁTORKA:RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
 

 

Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU (ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY)

 

23. 06. 2017
06. 12. 2016

 

Neziskové organizácie na Slovensku pripravili pre školy projekt simulovaných parlamentných volieb. Žiaci školy, ktorí majú 15 a viac rokov, mohli voliť parlamentné strany. Hoci ide o simulované voľby, aj takto sa škola snaží podporovať u žiakov záujem o veci verejné.

14. 02. 2016
14. 02. 2015
... opäť zavítal k nám ...
... sa predsa podarilo ...
31. 05. 2013
... v znamení červenej farby ...
... prekvapil nás perníkovým srdiečkom ...
06. 12. 2012
... pri príležitosti Dňa študentstva ...
29. 05. 2011
27. 05. 2011
... a rekordný počet darčekov ...
18. 11. 2011
16. 04. 2010

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori