Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiacka školská radaŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY (prečítajte si) 

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 (prečítajte si)
 
ZLOŽENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

 MENO A PRIEZVISKOTRIEDA
PREDSEDA:Matúš NEMECsexta A
PODPREDSEDA:Samuel TORHÁNYtercia A
ČLENOVIA:Anna RAJCZYOVÁtercia B
 Ladislav ANTOŽIkvarta A
 Petra PSOTOVÁkvarta A
 Martin MIKUŠÁKkvarta B
 Sebastián Doan NGUYEN TRONGkvinta B
 Marek ORAVECI. B
 Alexandra SLADKÁII. A
 Erik MAURERIII. A
 Adam ŽUPČANIII. A
KOORDINÁTORKA:Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ 
   

 

Z ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

23. 06. 2017
06. 12. 2016

 

Neziskové organizácie na Slovensku pripravili pre školy projekt simulovaných parlamentných volieb. Žiaci školy, ktorí majú 15 a viac rokov, mohli voliť parlamentné strany. Hoci ide o simulované voľby, aj takto sa škola snaží podporovať u žiakov záujem o veci verejné.

14. 02. 2016
14. 02. 2015
... opäť zavítal k nám ...
... sa predsa podarilo ...
31. 05. 2013
... v znamení červenej farby ...
... prekvapil nás perníkovým srdiečkom ...
06. 12. 2012
... pri príležitosti Dňa študentstva ...
29. 05. 2011
27. 05. 2011
... a rekordný počet darčekov ...
18. 11. 2011
16. 04. 2010

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori