Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiacka školská radaŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY (prečítajte si) 

PLÁN PRÁCE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 (prečítajte si)
 
ZLOŽENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 MENO A PRIEZVISKOTRIEDA
PREDSEDA:Kristián PETRÁŠIII. A
PODPREDSEDA:Matúš NEMECkvarta A
ČLENOVIA: Filip GAJDOŠpríma B
 Anna RAJCZYOVÁpríma B
 Petra PSOTOVÁsekunda A
 Zuzana LAZORIKOVÁtercia C
 Nina MAMČAKOVÁkvarta B
 Dáša POPOVIČOVÁsexta B
 Jakub GEMBICKÝsexta B
 Daniela LAZORIKOVÁseptima
 Lívia KNAPČOKOVÁseptima
 Samuel PELLIONISoktáva B
 Jana SELECKÁoktáva B
 Simona IVANECKÁoktáva B
 Erik MAURERI. A
 Adam ŽUPIANI. A
 Peter GALAJDAII. A
 Filip ŠTEFANII. A
 Štefan ONDRUŠIII. A
 Katarína SAKMÁROVÁIV. A

 

Z ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

06. 12. 2017
23. 06. 2017
06. 12. 2016

 

Neziskové organizácie na Slovensku pripravili pre školy projekt simulovaných parlamentných volieb. Žiaci školy, ktorí majú 15 a viac rokov, mohli voliť parlamentné strany. Hoci ide o simulované voľby, aj takto sa škola snaží podporovať u žiakov záujem o veci verejné.

14. 02. 2016
14. 02. 2015
... opäť zavítal k nám ...
... sa predsa podarilo ...
31. 05. 2013
... v znamení červenej farby ...
... prekvapil nás perníkovým srdiečkom ...
06. 12. 2012
... pri príležitosti Dňa študentstva ...
29. 05. 2011
27. 05. 2011
... a rekordný počet darčekov ...
18. 11. 2011
16. 04. 2010

Sponzori