Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský parlamentŠTATÚT ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU (prečítajte si) 

PLÁN PRÁCE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024 (prečítajte si)
 
ZÁPISNICA Z VOLIEB DO ORGÁNOV ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU (prečítajte si)

ZLOŽENIE ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 MENO A PRIEZVISKOTRIEDA
PREDSEDA:Samuel TORHÁNYseptima A
PODPREDSEDA:Juraj KRAMÁRIII. A
TAJOMNÍČKA:Ema MILÁkvinta
ČLENOVIA:Richard SEMANIŠINsekunda A
 Rudolf GÁLISsekunda B
 Auróra UHRÍKOVÁtercia A
 Matej PUCHALLAtercia B
 Tatiana KOMÁROVÁkvarta A
 Alexandra STROKOVÁkvarta B
 Ester SZABARIOVÁsexta A
 Michaela VARGOVÁsexta B
 Martin ČIGÁŠseptima B
 Petra PSOTOVÁoktáva A
 Martin MIKUŠÁKoktáva B
 Juraj KUCHTAI. A
 Matúš KOLLÁRII. A
 Katarína ČECHOVÁIV. A
POZOROVATELIA:Filip KOMJÁTIpríma A
 Alexander TARČApríma B
KOORDINÁTORKA:Mgr. Jana VARGOVÁ
 

 

Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

 

20. 10. 2023

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori