Gymnázium, Alejová 1, Košice

Besedy s absolventmiV priebehu jubilejného školského roka sme pozývali našich absolventov na besedy so súčasnými žiakmi, aby im porozprávali nielen o svojom štúdiu na našej alma mater, ich mimoškolských aktivitách, dosiahnutých úspechoch, ale aj o ich vysokoškolskom štúdiu a súčasnom profesionálnom pôsobení. Besedy sa stretli s veľkým záujmom a pozitívnou odozvou.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí naše pozvanie prijali a želáme im veľa ďalších úspechov v osobnom i pracovnom živote. Veríme, že sa opäť niekedy stretneme a spoločne zaspomíname.This Is 21: Priprav sa na 21. storočie!
projekt Enterprise Education
Vydavateľstvo TAKTIK
15. 03. 2019
Neurologická klinika Hohe Warte, Nemecko
Spolumajitelia známej košickej firmy KERE

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori