Gymnázium, Alejová 1, Košice

Besedy s absolventmiV priebehu jubilejného školského roka sme pozývali našich absolventov na besedy so súčasnými žiakmi, aby im porozprávali nielen o svojom štúdiu na našej alma mater, ich mimoškolských aktivitách, dosiahnutých úspechoch, ale aj o ich vysokoškolskom štúdiu a súčasnom profesionálnom pôsobení. Besedy sa stretli s veľkým záujmom a pozitívnou odozvou.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí naše pozvanie prijali a želáme im veľa ďalších úspechov v osobnom i pracovnom živote. Veríme, že sa opäť niekedy stretneme a spoločne zaspomíname.This Is 21: Priprav sa na 21. storočie!
projekt Enterprise Education
Vydavateľstvo TAKTIK
15. 03. 2019
Neurologická klinika Hohe Warte, Nemecko

Sponzori