Gymnázium, Alejová 1, Košice

Peter KOLESÁRThis Is 21: Priprav sa na 21. storočie!


V rámci tohto projektu sa na svoju alma mater vrátil jej absolvent Peter KOLESÁR, v minulosti pôsobiaci aj v diplomatických službách ako Radca pre obchod a inovácie na Veľvyslanectve SR vo Washingtone a v súčasnosti výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva v Neulogy, aby prostredníctvom vlastných príbehov motivoval našich študentov na potrebu rozvoja zručností nevyhnutných pre život v 21. storočí.

V preplnenej aule sa Peter Kolesár, absolvent osemročného denného štúdia v roku 2000, spolu s terajšími študentmi a učiteľmi podelil o svoje spomienky na študentské časy a cenné skúsenosti z pracovných pozícií, ktoré doteraz zastával.

Svojím príjemným a priateľským vystupovaním, erudovaným prejavom pôsobil ako motivátor pre študentov a zároveň bol živým príkladom toho, že svoju budúcnosť, ako aj budúcnosť našej krajiny formujeme už na škole.

Počas besedy nezabudol zdôrazniť potrebu pravidelnej a systematickej prípravy v akademických predmetoch, hlavne v matematike podporujúcej analytické myslenie či písanie a výborné ovládanie cudzieho jazyka.

Prostredníctvom slidu s príznačným názvom „Alejová je plná hviezdnych absolventov“ predstavil súčasným študentom aj svojich rovesníkov z čias študentských, ktorí v súčasnosti zastávajú dôležité a významné pracovné pozície v rôznych oblastiach.

Rozprávanie bolo natoľko zaujímavé a dynamické, že sa plynule prenieslo do živej diskusie a študenti Petra Kolesára zasypali otázkami. Neformálna diskusia pokračovala v užšom kruhu študentov i učiteľov aj po oficiálnom ukončení besedy,

Nechýbala ani prehliadka školy, počas ktorej si Peter prezrel učebne, laboratóriá a ostatné priestory školy. Ako sa sám vyjadril, mnohé z nich sa poriadne zmenili.

Veríme, že Peter Kolesár svojím príbehom, dynamickosťou a hlavne veľkým srdcom je a bude pre súčasných študentov skvelým vzorom.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori