Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2012/2013

 

Dňa 10. 05. 2013 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky, informatiky Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo matematickej súťaže PANGEA.
Z našej školy sa jej zúčastnil Daniel ROZICKÝ, študent II. A. V školskom kole získal maximum bodov, čo ho posunulo medzi 80 študentov, ktorí súťažili v troch kategóriách podľa ročníkov.
Študentov privítal dekan menovanej fakulty prof. MASARYK, ktorý podotkol, že táto súťaž vznikla kvôli popularizácii matematiky medzi študentmi, preto aj úlohy boli skôr zamerané na dôvtip a logiku.
Aj keď Daniel nebol medzi prvými troma víťazmi, neodradilo ho to od ďalších podobných súťaží.

Dňa 23. 04. 2013 v popoludňajších hodinách sa 51 statočných žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia pokúsilo uniknúť z pevnosti ALEJARD.

 

V dňoch 17. - 24. 04. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie, ktorého sa zúčastnili najúspešnejší riešitelia celoštátneho kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A.
Bojovali o šesť miesteniek na MEDZINÁRODNÚ MATEMATICKÚ OLYMPIÁDU (IMO), ktorá sa uskutoční v júli v KOLUMBII. S veľkým náskokom si 1. miesto vybojoval Martin VODIČKA z oktávy. Srdečne blahoželáme a držíme mu prsty v ďalších bojoch.

Priebeh a výsledky si môžete pozrieť na http://skmo.sk/poradia.php?jazyk=sk&rocnik=62&sutaz=_vyberDňa 17. 04. 2013 sa na Základnej škole Družicová uskutočnili obvodné kolá MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórií Z6, Z7 a Z8, v ktorých naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia.
V kategórii Z6 1. miesto obsadili Andrej PANKUCH (príma A) a Michal STUPÁR (príma B) s plným počtom bodov. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Jakub VOJČÍK, Juraj ROMAN, Nicolas KARIČKA a Jakub GEMBICKÝ.
V kategórii Z7 1. miesto obsadil Erik BERTA zo sekundy, 2. miesto patrí Filipovi CSONKOVI. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Samuel KRAJČI, Viktória BREZINOVÁ, Martin ŠTEVKO a Martin ŠALAGOVIČ.
V kategórii Z8 bolo udelených osem prvých miest s plným počtom bodov, z nich sedem patrí žiakom našej školy. Víťazmi sú  Martin SPIŠÁK, Marek KOMAN, Peter ONDUŠ  z tercie A, Andrea GERECOVÁ, Štefan JANOČKO z tercie B, Samuel KRAJČI a Viktória BREZINOVÁ zo sekundy. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Martin BAŇAS, Daniela MATTOVÁ, Juraj JURSA a Bronislava POKORNÁ. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

 V piatok 12. 04. 2013 sa na pôde našej školy konal 16. ročník medzinárodnej súťaže družstiev NÁBOJ. Táto súťaž v riešení matematických úloh štafetovou formou prebiehala súčasne v štyroch rôznych mestách na Slovensku aj v Čechách. Z našich štyroch zúčastnených družstiev dosiahli vo veľkej konkurencii dve družstvá výborné výsledky.

 

Dňa 09. 04. 2013 sa uskutočnili krajské kolá MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B a C. Zúčastnili sa ich aj  žiaci našej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. Vybojovali pekné umiestnenia.  
V kategórii B sa na 1. mieste umiestnila  Katarína KRAJČIOVÁ zo sexty. Jej spolužiak Peter KOVÁCS obsadil 3. miesto.
V kategórii C 2. miesto obsadila Žaneta SEMANIŠINOVÁ z kvinty A, 3. miesto patrí Danielovi ONDUŠOVI, tiež z kvinty A.  Medzi úspešných riešiteľov patria aj  Henrieta MICHEĽOVÁ, Dávid NGUYEN, Kristína MIŠLANOVÁ a Šimon SOTÁK. Srdečne blahoželáme!

Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na:
http://skmo.sk/poradia.php?jazyk=sk&rocnik=62&sutaz=_krajske_kolo&kraj=KE&kategoria=C
http://skmo.sk/poradia.php?jazyk=sk&rocnik=62&sutaz=_krajske_kolo&kraj=KE&kategoria=BDňa 25. 03. 2013 žiaci a študenti našej školy súťažili v najväčšej matematickej súťaži na svete MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorú rieši takmer 7 miliónov žiakov. Z našej školy sa do piatich kategórií zapojilo 69 súťažiacich (kategória Školák, Benjamín 7 a 8, G 12, G 34).
Úspešnými riešiteľmi sa stalo 38 žiakov a školským šampiónom sa stal Samuel KRAJČI zo sekundy, ktorý vyriešil všetky úlohy. Aj študentka Henrieta MICHEĽOVÁ z kvinty A vyriešila všetky úlohy. (O šampiónovi školy rozhodoval organizátor súťaže.)
6 študentov bolo odmenených aktovkou, 10 bolo odmenených písacími súpravami a študentka Henrieta Micheľová sa v auguste zúčastní spolu s 9 ďalšími študentmi zo Slovenska týždňového medzinárodného tábora pri Berlíne, ktorého sa mohli zúčastniť len najúspešnejší riešitelia vo veku 15 - 16 rokov.
Všetkým srdečne blahoželáme!

 

 

Dňa 21. 03. 2013 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie Z9.
6. miesto obsadil Samuel KRAJČI zo sekundy. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Viktória BREZINOVÁ (11. miesto), tiež zo sekundy a  Martin SPIŠÁK (15. miesto) z tercie A. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://skmo.sk/poradia.php?kategoria=Z9

 

 

V dňoch 18. - 20. 03. 2013 sa v Košiciach uskutočnilo celoštátne kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Zúčastnilo sa ho 33 najúspešnejších riešiteľov kategórie A z celého Slovenska, medzi nimi aj dvaja žiaci našej školy Martin VODIČKA a Matúš HLAVÁČIK z oktávy. Súťažiaci dva dni riešili dve trojice úloh.
1. miesto spoločne s Filipom HANZELYM zo Sabinova obsadil už štvrtý rok po sebe náš žiak Martin VODIČKA. Srdečne blahoželáme!

Výsledky si môžete pozrieť na:
http://skmo.sk/poradia.php?jazyk=sk&rocnik=62&sutaz=_celostatne_kolo

fotodokumentácia


Dňa 20. 03. 2013 sa na Základnej škole Požiarnická uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY kategórií P6, P7 a P8, v ktorých naši žiaci z prímy, sekundy a tercie vybojovali pekné umiestnenia.
Víťazom  kategórie P6 sa stala Katarína KUPČÍKOVÁ z prímy A, na 2. mieste skončil  Tomáš GRUSZ z prímy B. Medzi úspešných riešiteľov patrí aj Alena CHYLOVÁ z prímy B.
Víťazom kategórie P7 sa stal Samuel KRAJČI zo sekundy , na 3. mieste skončil Martin MIHÁLIK. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradil aj Vratislav MADÁČ.
V kategórii P8 zvíťazili žiaci sekundy, hoci je to pre nich kategória o rok vyššia. 1. miesto obsadil opäť Samuel KRAJČI, na 2. mieste skončil Filip CSONKA a 3. miesto si vybojovala Viktória BREZINOVÁ. K úspešným riešiteľom patrí aj žiak tercie A Peter ONDUŠ a žiaci tercie B Juraj JURSA a Martin BAŇAS. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGÓRIE P6

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGÓRIE P7

VÝSLEDKOVÁ LISTINA KATEGÓRIE P8

 

Dňa 30. 01. 2013 -  popoludnie pred GALEJÁCKYM DŇOM trávili naši žiaci šifrovaním v ŠIFROVACEJ SÚŤAŽI. Ich úlohou bolo rozšifrovať text pomocou Polybiovej šifry, Šifrovacieho disku, Mriežkovej šifry, Šifry majstra Leonarda, Slovíčkovej šifry a samozrejme Morseovej abecedy.

 

Dňa 24. 01. 2013 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie B a kategórie C. Víťazom kategórie B sa stala Katarína KRAJČIOVÁ zo sexty, víťazmi kategórie B sa stali Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Šimon SOTÁK a Daniel ONDUŠ z kvinty A, všetci s plným počtom bodov.
Všetci úspešní riešitelia (siedmi z kategórie C a štyria z kategórie B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 09. 04. 2013. Veľa šťastia!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOB
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOC

Dňa 23. 01. 2013 sa na Základnej škole Gemerská 2 uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9, v ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia. Spomedzi 17 súťažiach bolo len 8 úspešných, z nich 6 boli z našej školy.
1. miesto s plným počtom bodov obsadili Peter ONDUŠ z tercie A, Samuel KRAJČI a Viktória BREZINOVÁ zo sekundy.
Medzi úspešných riešiteľov patria aj Martin SPIŠÁK (tercia A), Adrián LACKO (tercia B) a Martin ŠALAGOVIČ (sekunda). Všetci títo žiaci riešili kategóriu, ktorá je určená o rok alebo o dva starším žiakom.
Úspešní riešitelia sú navrhnutí na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 21. 03. 2013.
Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Dňa 15. 01. 2013 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Zúčastnilo sa ho aj 7 žiakov našej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. Z 32 riešiteľov bolo 9 úspešných. 1. miesto obsadil Martin VODIČKA z oktávy. Medzi úspešných riešiteľov patrí aj Matúš HLAVÁČIK, tiež z oktávy (5. miesto). Obaja postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 17. - 20. 03. 2013.
Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://www.skmo.sk/poradia.php?kategoria=A

 

Dňa 12. 12. 2012 si žiaci prímy A a prímy B, sekundy, tercie A a tercie B zmerali svoje matematické sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.
Kategóriu P6 riešilo 54 žiakov prímy A a prímy B, z nich bolo 14 úspešných. Zvíťazil Michal STUPAR z prímy B, za ním skončili Stanislav JOCHMAN (príma A), Jakub VOJČÍK (príma B) a ďalší.
Kategóriu P7 riešilo 30 žiakov sekundy, z ktorých bolo 7 úspešných.. Na 1. mieste sa umiestnili Viktória BREZINOVÁ a Samuel KRAJČI, na 3. mieste skončila Daniela LAZORIKOVÁ.
Kategóriu P8 riešilo 57 riešiteľov, z nich bolo 18 úspešných. Víťazom sa stal   Peter ONDUŠ z tercie A, za ním skončili Juraj JURSA (tercia B), Viktória BREZINOVÁ (sekunda) a ďalší.
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 20. 03 2013.

ŠKOLSKÉ KOLO P6 2012

ŠKOLSKÉ KOLO P7 2012

ŠKOLSKÉ KOLO P8 2012

Dňa 30. 11. 2012 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov tercie A a tercie B (Martin SPIŠÁK, Peter ONDUŠ, Štefan JANOČKO, Juraj JURSA), ktoré obsadilo 1. miesto a družstvo žiakov sekundy  (Martin MIČKO, Martin MIHÁLIK, Filip CSONKA, Viktória BREZINOVÁ), ktoré obsadilo 9. miesto.

VÝSLEDKY: 
http://kosice.upjs.sk/~robert.hajduk/Lomihlav2012.pdf


Dňa 23. 11. 2012 sa uskutočnilo 1. kolo DERBY (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Martina VODIČKU, Henriety MICHEĽOVEJ, Žanety SEMANIŠINOVEJ a Kataríny KRAJČIOVEJ naša škola vyhrala a vedie o 16 bodov!
2. kolo Derby sa uskutoční 10. 02. 2013.

VÝSLEDKY:
http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/Derby.html

Dňa 15. 11. 2012 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Pozvanie prijalo 9 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia.

 

Dňa 15. 11. 2012 sa uskutočnil v poradí už šiesty ročník súťaže LIGA 4 x 4. Pozvanie na súťaž prijalo 21 základných škôl, ktoré na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka. 

 

V stredu 31. 10. 2012 sa konal štvrtý ročník on-line súťaže MathRace, matematickej súťaže organizovanej PRÍRODOVEDECKOU FAKULTOU MU v Brne.
Dve družstvá našej školy sa v popoludňajších až večerných hodinách trápili nad úlohami, nachádzali riešenia a v neposlednom rade sa aj zabavili.
V konkurencii 99 tímov slovenských a českých stredoškolákov 1. miesto obsadil náš tím AÄEH! v  zložení Martin VODIČKA, Matúš HLAVÁČIK, Richard TREMBECKÝ a Katarína KRAJČIOVÁ.
Tím IBAŽEBY NE (Henrieta MICHEĽOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ, Daniel ONDUŠ a Žaneta SEMANIŠINOVÁ) obsadil 23. miesto.

VÝSLEDKY:

//brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php?s=vysledky

Dňa 25. 10. 2012 sa uskutočnili už 2. Majstrovstvá Alejky v riešení Sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 7 malkáčov, 18 veľkáčov a dvaja dospeláci.

 

Dňa 19. 10. 2012 sa družstvá našej školy zúčastnili matematickej súťaže KOŠICKÝ MATBOJ, ktorú organizuje združenie STROM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ Košice. Víťazom sa stalo družstvo našej školy v zložení Martin VODIČKA, Katarína KRAJČIOVÁ, Peter KOVÁCS a Žaneta SEMANIŠINOVÁ. Zahanbiť sa nedali ani ďalší naši súťažiaci. Na 5. mieste sa umiestnili Kristína MIŠLANOVÁ, Henrieta MICHEĽOVÁ, Daniel ONDUŠ, Matúš PORÁZIK a na 8. mieste skončili Matúš HLAVÁČIK, Richard TREMBECKÝ, Dorota JAROŠOVÁ a Martin RAPAVÝ.

VÝSLEDKY:

//seminar.strom.sk/matboj/starematboje/2012/PorDruz.htm

(fotodokumentácia)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori