Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2009/2010

 

Vedúci krúžkov, termín a miesto konania


BEDMINTONOVÝ
 • vedúci krúžku: RNDr. Vladimír KORČEK
 • cieľová skupina: obmedzený počet žiakov do 23
 • náplň: základy bedmintonu, pravidlá a herné situácie, príprava na súťaže

DEBATNÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: žiaci kvinty - oktávy; I. - IV. ročníka
 • náplň: rozvíjanie komunikačných zručností a kritického myslenia žiakov

DOTYKY S PRÍRODOU
 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci sekundy A, sekundy B a tercie
 • náplň: poznávanie rastlín a živočíchov, terénne cvičenia, prípravana biologické a ekologické súťaže, tvorivé dielne

DREAMS AND TEAMS
 • vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci kvinty - oktávy; I. - IV. ročníka
 • náplň: organizovanie športových festivalov a charitatívnych podujatí pre deti rôznych škôl a organizácií, rozvoj spolupráce s britskou partnerskou školou v Ashingtone

FLORBALOVÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Ladislav TURČAN
 • cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
 • náplň: príprava žiakov na medziškolské súťaže vo florbale

FUTBALOVÝ
 • vedúci krúžku:PaedDr. Miroslav PETROV
 • cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
 • náplň: príprava žiakov na medziškolské súťaže vo futbale

FYZIKÁLNY
 • vedúci krúžku: RNDr. Ingrid HORKAVÁ
 • cieľová skupina: žiaci sexty, septimy,  II. - III. ročníka
 • náplň: príprava na FO, SOČ, riešenie problémových úloh

GO
 • vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
 • cieľová skupina: žiaci sekúnd - oktávy
 • náplň: pravidlá a herné situácie, stratégie hry GO
 • bližšie info: www.sago.sk

JASKYNIARIK
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: žiaci sekúnd - kvarty
 • náplň: návšteva jaskýň Slovenska

KRÚŽOK SLOVENSKÉHO PRAVOPISU
 • vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
 • cieľová skupina: žiaci sekúnd, tercie a kvarty
 • náplň: slovenský pravopis a precvičovanie diktátov

LEGO
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
 • náplň: príprava na súťaže LEGO

NEMČINA PRE MATURANTOV
 • vedúci krúžku: PaedDr. Jana ILUCOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci oktávy a IV. A
 • náplň: opakovanie učiva z gramatiky, nácvik rozprávania, čítania a posluchu v nemeckom jazyku

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • cieľová skupina: žiaci sexty - septimy, II. - III. ročníka
 • náplň: zákaldy podnikania, predstavenie a spropagovanie nášho regiónu

PROGRAMÁTORSKÝ
 • vedúci krúžku: Ján JERGUŠ
 • cieľová skupina: všetci žiaci (bez obmedzenia)
 • náplň: programovanie v rôznych programovacích jazykoch (PHP, JAVA, C++), príprava na súťaže a olympiády

SPOLOČENSKOVEDNÝ
 • vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci oktávy a IV. A
 • náplň: príprava k maturitnej skúške z predmetu náuka o spoločnosti

TANEČNÝ
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • cieľová skupina: žiaci kvarty A, kvarty B a kvinty
 • náplň: základy spoločenského správania sa, základy štandardných, latinsko-amerických tancov a salsyFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori