Gymnázium, Alejová 1, Košice

Projekt Masterclasses

FYZIKA

 

SÚŤAŽE

 

Projekt MASTERCLASSES je medzinárodný vzdelávací projekt pre študentov stredných škôl.

Jeho oficiálny názov je
Hands On Particle Physics - EUROPEAN PHYSICS MASTERCLASSES FOR HIGH SCHOOL STUDENTS.

Hlavnými organizátormi medzinárodného EU projektu sú Európska skupina pre popularizáciu časticovej fyziky (EPPOG) a Európska fyzikálna spoločnosť (EPS).

Študenti našej školy sa aktívne zapájajú do tohto projektu organizovaného 
Katedrou jadrovej a subjadrovej fyziky  Fakulty prírodných vied Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/8006

Tohto projektu sa každoročne zúčastňuje približne 5000 ŠTUDENTOV stredných škôl. Študenti prichádzajú do najbližších univerzít alebo výskumných centier, aby strávili jeden deň odhaľovaním záhad časticovej fyziky. Pod odborným vedením fyzikov, ktorí sa zaoberajú štúdiom elementárnych častíc, analyzujú reálne dáta z CERN-ských experimentov, a tak odhaľujú podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty, oboznamujú sa s hlavnými myšlienkami modelov popisujúcich mikrosvet. Iniciátorom a koordinátorom tohto projektu na Slovensku je združenie Virtuálna kolaborácia, ktoré sa stalo už druhý rok aj medzinárodným spoluorganizátorom tohto projektu.  Projekt prebieha v TROCH ZÁKLADNÝCH ČASTIACH:

1. ČASŤ - ÚVODNÉ PREDNÁŠKY LEKTOROV

Úvodné prednášky lektorov pripravujú častníkov podujatia na praktickú časť podujatia.

2. ČASŤ - ANALÝZA ZÁZNAMOV Z DETEKTOROV ELEMENTÁRNYCH ČASTÍC S POUŽITÍM ŠPECIÁLNEHO SOFTVÉRU.

Praktická časť prebieha tak, aby na základe reálnych dát z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN v Ženeve mohli študenti identifikovať častice, ktoré vznikli v procesoch kolízií protibežných zväzkov urýchlených častíc a antičastíc.

3. ČASŤ - VIDEOKONFERENCIA

Vo videokonferenčnej časti podujatia sa študenti dozvedia akými spôsobmi prebieha medzi výskumníkmi komunikácia a spolupráca. Študenti sa zúčastnia videokonferencie, na ktorej diskutujú o výsledkoch získaných v praktickej časti akcie. Diskusie s účastníkmi z iných krajín prostredníctvom videokonferencie prebiehajú v anglickom jazyku a sú moderované výskumníkmi z medzinárodného centra CERN. 

Účastníci podujatia získavajú:

  • certifikát projektu EPOG,
  • CD-ROM s materiálmi podujatia,
  • hodnotné ceny a suveníry  pre víťazov kvízu.


MASTERCLASSES 2009

V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009 sa do projektu zapojili títo naši študenti:

Martin BALÁŽ (oktáva A)
Jakub JURSA (oktáva A) 
Ľubomír REMÁK (oktáva A)
Martin ŠRÁMEK (oktáva A)
Šimon DANKO (septima)
Martin KRESÁK (3. A)
Maroš CHOMJAK (3. A)

Môžeme sa pochváliť tým, že z celkového počtu 52 účastníkov práve dvojica našich študentov Jakub JURSA a Martin BALÁŽ vyhrala PARTICLE PHYSICS QUIZ.

 

MASTERCLASSES 2008

V ŠKOLSKOM ROKU 2007/2008 sa do projektu zapojili títo naši študenti:

Martin BALÁŽ (septima A)
Jakub JURSA (septima A) 
Tomáš KUZMA (septima A)
Martin POLAČKO (septima A)
Ľubomír REMÁK (septima A)
Martin ŠRÁMEK (septima A)
Ján HOFFMANN (kvinta)


MASTERCLASSES 2007

V ŠKOLSKOM ROKU 2006/2007 sa do projektu zapojili títo naši študenti:

Tomáš KUBÁK (septima)
Peter HRABČÁK (septima)
Maroš ANDREÁS (septima)
Marko COLUMBY (septima)
Róbert ŠUSTER (4. A)
Gabriel SOPKO (4. A)

Môžeme sa pochváliť tým, že práve dvojica našich študentov Maroš ANDREÁS a Marko COLUMBY získala ŠPECIÁLNU CENUza spracovanie dát, ktoré sa najviac podobalo tým, ktoré získali vedeckí pracovníci CERNu.


MASTERCLASSES 2006

V ŠKOLSKOM ROKU 2005/2006 sa do projektu zapojili títo naši študenti:

Jakub BERAN (oktáva A)
Ján GÁLIK (oktáva A)
Lucia HORKAVÁ (oktáva A)
Peter KOBAN (oktáva A)
Róbert KRIŠKO (oktáva A)
Gabriel LENGEL (oktáva A)
Rastislav OĽHAVA (oktáva A)
Lukáš VEREŠ (oktáva A)
Slávka BERTOVÁ (oktáva B)

 

MASTERCLASSES 2005

V ŠKOLSKOM ROKU 2004/2005 sa do projektu zapojili títo naši študenti:
FOTODOKUMENTÁCIA


Otvorenie - RNDr. Alexander Dirner, CSc.
Otvorenie - RNDr. Alexander Dirner, CSc.
Doc. RNDr. Michal Jaščur, PhD. - riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied
Doc. RNDr. Michal Jaščur, PhD. - riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied
Doc. RNDr. Michal Jaščur, PhD. - riaditeľ Ústavu fyzikálnych
Doc. RNDr. Michal Jaščur, PhD. - riaditeľ Ústavu fyzikálnych
Doc. RNDr. Jana Hlaváčová, CSc.
Doc. RNDr. Jana Hlaváčová, CSc.
RNDr. Jana Vrláková, PhDr.
RNDr. Jana Vrláková, PhDr.
Prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. - odborný garant projektu
Prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. - odborný garant projektu
Prehľad spracovaných výsledkov
Prehľad spracovaných výsledkov
Prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc. - odborný garant projektu
Prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc. - odborný garant projektu
Prehľad spracovaných výsledkov
Prehľad spracovaných výsledkov
Naši študenti počas prednášok
Naši študenti počas prednášok

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori