Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský psychológ

 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA:

PhDr. Lucia KLASOVÁ
telefón: 055/6785704, miestnosťč. 45
e-mail: skolsky.psycholog@galeje.sk, l.klasova@galeje.sk

INFORMÁCIE O PSYCHOLOGICKEJ PORADENSKEJ STAROSTLIVOSTI
viac info ...

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA V ŠK. ROKU 2020/2021
viac info ...
Kto je školský psychológ?

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODINOU
viac info...

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA
na stiahnutie

KONZULTAČNÉ   HODINY:


pondelok09:00 - 11:0014:00 - 16:00
utorok09:00 - 11:0014:00 - 16:00
streda09:00 - 11:0014:00 - 16:00
štvrtok09:00 - 11:0014:00 - 16:00
piatok09:00 - 11:00 

KOMU MÔŽEM PONÚKNUŤ POMOC?

ŠTUDENTOM

 • Ak máte problém s učením a chcete ho riešiť.
 • Ak si nerozumiete so spolužiakmi alebo s rovesníkmi.
 • Ak vás niečo trápi a neviete nájsť východisko.
 • Ak máte problémy vo vzťahoch partnerských, priateľských alebo rodinných (s rodičmi, súrodencami ...).

RODIČOM

 • Ak vás trápia problémy s prospechom alebo s dochádzkou vášho dieťaťa.
 • Ak sa za posledné obdobie výrazne zmenilo správanie vášho dieťaťa a neviete si to vysvetliť.
 • Ak máte nedorozumenia vo vzťahu rodič – dieťa.
 • Ak sa chcete poradiť kde môžete hľadať ďalšiu odbornú pomoc (ohľadom inštitúcií a subjektov).

AKO  SA  OBJEDNAŤ?

ŠTUDENTI

 • Kedykoľvek v čase konzultačných hodín (počas prestávok) môžte prísť a dohodneme si termín.
 • Napíšt e-mail. Stačí, ak napíšeš, že chceš prísť.
 • Zavolaj.
 • Oslov výchovnú poradkyňu a ona ti sprostredkuje termín konzultácie.

RODIČIA

 • Telefonicky na hore uvedené číslo, e-mailom alebo cez výchovnú poradkyňu.

PEDAGÓGOVIA

 • Pedagógovia v prípade potreby kedykoľvek počas konzultačných hodín.
 • Školský psychológ zachováva dôvernosť získaných informácií o klientoch alebo o výsledkoch psychologických vyšetrení. Takto získané informácie považuje za prísne dôverné.

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori