Gymnázium, Alejová 1, Košice

Otvorený list a Zápisnica z pracovného stretnutia so zástupcami KSK zo dňa 19. 06. 2023Vážení rodičia,

Rada rodičovského združenia (ďalej ako ,,RRZ") dostala pozvanie pre osobné stretnutie na pôde KSK. Podnetom k tomuto stretnutiu bol Otvorený list zo dňa 31. 05. 2023 predsedovi KSK (link tu). Na stretnutí boli prediskutované mnohé skutočnosti, ktoré vyvolávajú možnú obavu zo smerovania školy.

V závere stretnutia došlo k dohode medzi zúčastnenými stranami, o čom svedčí aj Zápis zo stretnutia a jeho výsledok, do ktorého môžete nahliadnuť na tomto linku.

Ing. Danka Kepičová
predseda výkonného výboru RRZ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori