Gymnázium, Alejová 1, Košice

Fyzikálno - literárna exkurzia v Martine 2013

 

 
V dňoch 14. 10. – 15. 10. 2013 sa žiaci tercie zúčastnili FYZIKÁLNO – LITERÁRNEJ EXKURZIE v MARTINE. Navštívili Centrum popularizácie fyziky v Martine, kde im boli rôzne fyzikálne zákony predvedené formou, a tak žiaci zistili, že aj fyzika môže byť veľmi zaujímavou vedou.
Národný cintorín v Martine je miestom posledného odpočinku mnohých významných Slovákov. Žiaci hľadali zaujímavé epitafy a zbierali fotomateriál k úlohe zo slovenského jazyka.

Počas návštevy Matice slovenskej, najstaršej inštitúcie zastrešujúcej záujmy Slovákov, sa oboznámili s jej históriou a osobnosťami, ktoré významne formovali naše národné dejiny.
Na záver exkurzie žiaci tercie navštívili aj dom, v ktorom časť života prežil a tvoril J. C. Hronský. Spoznali jeho život a oboznámili sa z jeho literárnou tvorbou.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori