Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pytagoriáda

 

SÚŤAŽE

 

PYTAGORIÁDA

 

Termíny:

  • školské kolo: 14. 12. 2017
  • obvodné kolo: 14. 03. 2018
  • celoštátne kolo: 14. 03. 2018


Pytagoriáda je matematická súťaž určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného štúdia. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.
Naša škola súťaží v troch kategóriách, a to P6 (príma), P7 (sekunda) a P8 (tercia ), pričom súťažia všetci žiaci. Súťaž je trojkolová (školské, okresné, celoslovenské kolo).  Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.

Pravidlá súťaže
Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút (celoštátne kolo - 20 úloh počas 60 minút), ktorých náročnosť neprevyšuje typické školské úlohy. Každému súťažiacemu sa zaznamená čas, využitý na riešenie úloh.

Hodnotenie
Každý správny a úplný výsledok úlohy (bez ohľadu na postup riešenia) je hodnotený 1 bodom. Ak súťažiaci takto získa aspoň 10 bodov (v celoštátnom kole 12 bodov), sú mu pripočítané body za čas - za každé ním ušetrené 4 celé minúty do 60 minút 1 bod. Súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas.
Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené príklady a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh. Úspešným riešiteľom kola sa stáva súťažiaci, ktorý získal za riešenie úloh 10 a viac bodov.

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY NAŠEJ ŠKOLY

Víťazi celoštátneho kola Pytagoriády:

  • 1989 – Ľuboš SALOKY
  • 2000 – Peter KOBAN
  • 2003 – Martin BALÁŽ
  • 2006 – Martin VODIČKA
  • 2007 – Martin VODIČKA
  • 2008 – Martin VODIČKA

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori