Gymnázium, Alejová 1, Košice

Riaditelia školy

 
Peter FEDOROČKO (1989 - 1990)
Ing. Ladislav MAKÓ, CSc. (1990 - 2004)
RNDr. Otto PÁLINSKÝ (1990)
Michal SMILNICKÝ (1988 - 1989)
PhDr. Ľubomír SOBEK (2004 - 2023)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori