Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kritériá k prijímaniu žiakov pre školský rok 2024/2025

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV NA OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

 

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na osemročné štúdium pre školský rok 2024/2025


študijný odbor 7902 J gymnázium

študijný odbor 7902 J 01 gymnázium-matematika (experimentálne overovanie)


Ukážky testov


zo slovenského jazyka a literatúry
z matematiky
zo všeobecných študijných predpokladov

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori