Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2014/2015


 

Dňa 29. 05. 2015 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev MAMUT. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov prímy. V areáli Základnej školy Považská 12 v Košiciach s veľkým nasadením riešili matematické úlohy, hlavolamy a niekedy aj športové úlohy. Odmenou im bolo pekné umiestnenie.
2. miesto obsadilo družstvo žiakov prímy B v zložení: Filip BALTOVIČ, Jakub MIČKO, Bohuš LÍŠKA, Simona GIBALOVÁ a Sára ŠOLTÉSZOVÁ.
Zahanbiť sa nedalo ani družstvo žiakov prímy A v zložení: Katarína HELMECIOVÁ, Radoslav JOCHMAN, Lukáš BEHÚN, Tadeáš CÁP a Teodor SEPEŠ, ktoré obsadilo 4. miesto. Srdečne blahoželáme!

Výsledky:
https://seminar.strom.sk/media/uploads/mamut/2015/vysledky.pdf

V dňoch 17. - 20. 05. 2015 sa v Českej republike (Karlov pod Pradědem) uskutočnilo CPSJ (ČESKO-POĽSKO-SLOVENSKÉ STRETNUTIE JUNIOROV). Slovensko reprezentovali šiesti najúspešnejší riešitelia krajských kôl Matematickej olympiády kategórie C. Sme hrdí, že medzi nimi bola aj žiačka kvarty Viktória BREZINOVÁ.
V súťaži jednotlivcov sa umiestnila na 14. mieste a v súťaži družstiev na 4. mieste. Srdečne blahoželáme!

Výsledky:
http://skmo.sk/poradia.php

 

Dňa 08. 04. 2014 sa na Základnej škole Gemerská 2 uskutočnili obvodné kolá MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIÍ Z6, Z7 a Z8.
1. miesto v kategórii Z6 obsadil Filip BALTOVIČ (príma B), 4. miesto vybojovala Lea JANTOŠOVIČOVÁ (príma A).
V kategórii Z7 1. miesto obsadili Lenka HAKE (sekunda B) a Michal KOLCUN (sekunda A). Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Branko GOMOLČÁK (sekunda A), Michaela RUSNÁKOVÁ (sekunda A), Jakub FARBULA (sekunda B) a Matúš FARKAŠ (sekunda A).
V kategórii  Z8 sa úspešným riešiteľom na 4. mieste stal Michal STUPÁR z tercie B. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

 

V dňoch 22. - 25. 03. 2015 sa v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY. Zúčastnilo sa ho 42 najúspešnejších riešiteľov kategórie A z celého Slovenska, medzi nimi aj tri žiačky našej školy Katarína KRAJČIOVÁ z oktávy, Henrieta MICHEĽOVÁ a Žaneta SEMANIŠINOVÁ zo septimy. Súťažiaci dva dni riešili dve trojice úloh.
Sme veľmi radi, že sa medzi víťazov celoštátneho kola zaradili aj Henrieta MICHEĽOVÁ (6. miesto) a Katarína KRAJČIOVÁ (7. miesto). Obidve dievčatá tak budú bojovať vo výberovom sústredení o účasť na MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE (IMO), prípadne STREDOEURÓPSKEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDE (MEMO).
Srdečne blahoželáme a držíme prsty!

Výsledky si môžete pozrieť na
http://skmo.sk/dokument.php?id=1368

Dňa 23. 03. 2015 sa v priestoroch školy uskutočnil ďalší ročník najväčšej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Nás teší, že z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 84 žiakov a zaradili sa tak do skupiny viac ako 6 miliónov žiakov na celom svete, ktorí obľubujú túto súťaž.
Naši žiaci súťažili v kategóriách Školák, Benjamín, Kadet. Sme zvedaví na celkovú úspešnosť našich súťažiacich. To sa dozvieme v apríli 2015.

FOTO

 

Dňa 18. 03. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9.
Zúčastnilo sa ho osem žiakov z kvarty a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. 1. miesto s plným počtom bodov obsadili hneď traja: Viktória BREZINOVÁ, Filip CSONKA a Samuel KRAJČI. Za nimi so stratou jedného bodu skončil Martin ŠTEVKO. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Martin MIČKO (6. miesto), Vratislav MADÁČ (9. miesto), Martin MIHÁLIK (15. miesto) a Martin ŠALAGOVIČ (19. miesto). Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://skmo.sk/poradia.php?rocnik=64

 

Dňa 17. 03. 2015 sa uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY KATEGÓRIÍ P6, P7 a P8, v ktorých naši žiaci z prímy, sekundy a tercie vybojovali pekné umiestnenia.
Víťazom kategórie P6 sa stali Simona GIBALOVÁ z prímy B a Radoslav JOCHMAN z prímy A, na 4. mieste skončili  Bohuš LÍŠKA a Filip BALTOVIČ z prímy B.
V kategórii P7 obsadil 1. miesto Michal KOLCUN zo sekundy A.
Víťazkou kategórie P8 sa stala Michaela RUSNÁKOVÁ zo sekundy A, 2. miesto obsadil Andrej PANKUCH z tercie A. K úspešným riešiteľom patrí aj Samuel BENKO z tercie A (3. miesto) a Martin NEMJO zo sekundy A (6. miesto). Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

 

Dňa 13. 03. 2015 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev NÁBOJ 2015. V silnej konkurencii súťažili aj tri tímy z nášho gymnázia. Všetky naše tímy obstáli výborne a obsadili medailové priečky.

 

Dňa 11. 03. 2015 sa konal I. ročník celoslovenskej matematickej súťaže družstiev MATX – matematický expres. Do súťaže sa zapojilo aj 6 tímov našej školy zo sekundy, tercie a kvarty. 90 minút riešili matematické úlohy a odpovede zadávali prostredníctvom internetu.
Celkovým víťazom súťaže s veľkým náskokom sa stalo družstvo kvarty v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Filip CSONKA, Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO.
V kategórii Sekunda sa na 3. mieste umiestnilo družsvo: Jakub FARBULA, Dominika NGUYEN, Lenka HAKE, Erik SEDLÁK zo sekundy B.
V kategórii Tercia obsadili 5. miesto: Samuel BENKO, Nicolas KARIČKA, Andrej PAKUCH, Adam SZAMOSI z tercie A.
Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY
http://matx.p-mat.sk//results.php

 

V stredu 04. 03. 2015 sa konal 4. ročník MAJSTROVSTIEV ALEJKY V RIEŠENÍ SUDOKU.

 

Dňa 18. 02. 2015 zorganizovala predmetová komisia matematiky pre triedy štvorročnej časti nášho gymnázia súťaž MATEMATICKÝ KUFOR.

 

Dňa 22. 01. 2015 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE B a C. Víťazmi kategórie C sa stali Samuel KRAJČI a Viktória BREZINOVÁ (obaja z kvarty). Medzi úspešných riešiteľov patria aj Peter ONDUŠ (kvinta A), Martin SPIŠÁK (kvinta A), Martin ŠTEVKO (kvarta), Juraj JURSA (kvinta B), Štefan JANOČKO (kvinta B), Marek KOMAN (kvinta A) a Natália TÓTHOVÁ (kvinta B).
Víťazom školského kola MO kategórie B sa stal Peter ONDUŠ z kvinty A. Úspešnými riešiteľmiEduard LAVUŠ (II. C), Samuel KRAJČI (kvarta) a Natália TÓTHOVÁ (kvinta B).
Všetci úspešní riešitelia (deviati z kategórie C a štyria z kategórie B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. 03. 2015. Veľa šťastia!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOC
VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOB
FOTO

Dňa 21. 01. 2015 sa na Základnej škole Požiarnická 3 v Košiciach uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9, v ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia. Spomedzi 19 súťažiach bolo 11 úspešných, z nich ôsmi boli z kvarty našej školy.
1. miesto s plným počtom bodov obsadil Samuel KRAJČI, 2. miesto vybojoval Martin ŠTEVKO a 3. miesto patrí Filipovi CSONKOVI a Martinovi  MIČKOVI. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Viktória BREZINOVÁ, Martin MIHÁLIK, Vratislav MADÁČ a Martin ŠALAGOVIČ. Úspešní riešitelia sú navrhnutí na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 18. 03. 2015.
Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

Dňa 13. 01. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. Zúčastnilo sa ho aj 9 žiakov našej školy, ktorí boli úspešní v školskom kole. Z 36 riešiteľov bolo 14 úspešných, z toho piati z našej školy.
3. miesto obsadila Katarína KRAJČIOVÁ z oktávy, 5. miesto získala Henrieta MICHEĽOVÁ (septima). K úspešným riešiteľom patrí aj Žaneta SEMANIŠINOVÁ (septima), Peter KOVÁCS (oktáva) a Kristína MIŠLANOVÁ (septima).  Najúspešnejší  postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. 03. 2015. Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
http://www.skmo.sk/poradia.php?kategoria=A

 Dňa 11. 12. 2014 si žiaci prímy A a B, sekundy A a B a tercie A a B zmerali svoje matematické sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.
KATEGÓRIU P6 riešilo 50 žiakov prímy, z nich bolo 22 úspešných. Zvíťazila Zuzana KOZÁROVÁ z prímy B, za ňou skončili Radoslav JOCHMAN (príma A), Lukáš BEHUN (príma A) a ďalší.
KATEGÓRIU P7 riešilo 51 žiakov sekundy, z ktorých bolo 10 úspešných. Na 1. mieste sa umiestnil  Martin NEMJO zo sekundy A, za ním skončili Matúš FARKAŠ (sekunda A) a Michaela RUSNÁKOVÁ (sekunda A).
KATEGÓRIU P8 riešilo 67 riešiteľov, z nich bolo 22 úspešných. Víťazmi  sa stali  Michal STUPAR z tercie B a Michaela RUSNÁKOVÁ zo sekundy A. Za nimi  skončila Dominika NGUYEN zo sekundy B.
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v obvodnom  kole, ktoré sa uskutoční 17. 03. 2015.

VÝSLEDKOVÉ LISTINY P6, P7, P8

Dňa 10. 12. 2014 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd VIANOČNÁ DVANÁSTKA.

 

Dňa 09. 12. 2014 sa v Brne uskutočnilo finále Brnenskej logickej hry BRLOH, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci z kvarty. Najprv tri týždne riešili logické úlohy, šifry a hlavolamy, jedno poobedie venovali malému finále a nakoniec postúpili do finále. Finále sa zúčastnilo 7 najlepších tímov z osemročných gymnázií a 7 najlepších tímov zo základných škôl zo Slovenska a Čiech.
Náš tím mlg v zložení Filip CSONKA, Samuel CHABA, Samuel KRAJČI a Martin ŠALAGOVIČ obsadil 1. miesto.Srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY
http://brloh.math.muni.cz/poradi

 

Dňa 09. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. 12 žiakov z oktávy, septimy, kvinty A, kvinty B a kvarty riešilo tri úlohy počas 4 hodín. Víťazkou  sa stala Katarína KRAJČIOVÁ z oktávy.
Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Henrieta MICHEĽOVÁ, Peter KOVÁCS, Kristína MIŠLANOVÁ, Martin ŠTEVKO, Daniel ONDUŠ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Peter ONDUŠ a Martin SPIŠÁK.
Všetci úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. 01. 2015. Veľa šťastia!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA MOA

Dňa 28. 11. 2014 sa na pôde našej školy konal 3. ročník medzinárodnej súťaže družstiev NÁBOJ JUNIOR 2014.

Dňa 19. 11. 2014 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.

Dňa 19. 11. 2014 sa uskutočnil v poradí už ôsmy ročník súťaže LIGA 4 x 4. Pozvanie na súťaž prijalo 20 základných škôl, ktoré na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka.

Dňa 14. 11. 2014 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Družstvo žiakov kvarty: Filip CSONKA, Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO obsadilo 4. miesto.

VÝSLEDKY A FOTO
http://matik.strom.sk/lomihlav/2014%20Jesen/Poradie.pdf

V utorok 11. 11. 2014 k nám síce neprišiel Martin na bielom koni, zato ale 77 našich študentov sa zapojilo do ŠIFROVACEJ SÚŤAŽE, v ktorej sa to hemžilo čiernymi kravami.

Dňa 24. 10. 2014 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev stredných škôl MATBOJ.
V konkurencii 44 družstiev sa na 2. mieste umiestnilo družstvo našej školy v zložení: Henrieta MICHEĽOVÁ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Daniel ONDUŠ a Kristína MIŠLANOVÁ. Zahanbiť sa nedalo ani družstvo kvinty: Martin SPIŠÁK,  Juraj JURSA, Max ÖRHALMI, Natália TÓTHOVÁ,  ktoré obsadilo 5. miesto. K výborným výsledkom srdečne blahoželáme!

VÝSLEDKY A FOTO
https://seminar.strom.sk/media/matboj-2014-poradie.pdf

 V dňoch 18. – 24. 09. 2014 sa v Drážďanoch v Nemecku uskutočnila STREDOEURÓPSKA  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (MEMO). V súťaži družstiev obsadilo Slovensko 4. miesto. V šestici súťažiacich, ktorí vybojovali toto umiestnenie, bola aj naša žiačka zo septimy Henrieta MICHEĽOVÁ.
Srdečne blahoželáme!

http://www.imo-official.org/team_r.aspx?code=SVK&year=2013 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori