Gymnázium, Alejová 1, Košice

Zber pet fliaš

Pomôžme zlepšiť kvalitu nášho života a zapojme sa do zberu hliníkových viečok z  výrobkov SABI.
ORGANIZÁCIA ZBERU:

  1. Umyté a usušené fľaše rozrezať podľa návodu, ktorý sa nachádza vo vitrínke zameranej na ekológiu (pri učebni dejepisu).
  2. Rozrezané fľaše vložiť jednu do druhej.  
  3. Po nazbieraní viacerých fliaš ich odovzdať osobe zodpovednej za zber.

Sponzori