Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vianočná dvanástka 2010

 

Dňa 13. 12. 2010 sa uskutočnila tradičná súťaž VIANOČNÁ DVANÁSTKA. Zúčastnilo sa jej 11 trojčlenných družstiev z I. OA a z I. OB. V pondelkové popoludnie pod vedením RNDr. Jany KRAJČIOVEJ, PhD. a RNDr. Viery VODIČKOVEJ sa členovia týchto družstiev vrhli na riešenie 12 úloh, ktoré preverili ich matematické vedomosti, logické uvažovanie, znalosť školy a tiež aj ich pohybovú zručnosť.

Okrem iného museli vyriešiť aj:

  • koľko bratov a sestier má Vanda,
  • zistiť počet schodov z vrátnice do 1.A,
  • a mnohé ďalšie zaujímavé úlohy.

Správnosť vyriešených úloh kontrolovali ich starší spolužiaci zo VI. OA a z V. OB. Nakoniec stačilo zo získaných kúskov poskladať skladačku a vyriešiť tajničku.

Najlepšie si počínali FINGŘI z I. OAv zložení Marek NEMKY, Tomáš SOPATA a Martin SPIŠÁK. Zahanbiť sa nedali ani MYSTERIOUS BOYS z I. OB v zložení Rado FOGMEG, Juraj JURSA a Martin SEMAN.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori