Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2016

Dňa 26. 10. 2016 sa v KSC na Jedlíkovej 7 uskutočnilo milé kultúrno-spoločenské podujatie ALEJÁCKA PARTY, na ktorej boli študenti prímy A a prímy B prijatí do stavu študentského. Aj keď v máji 2016 úspešne zložili prijímacie skúšky, počas tejto akcii museli však preukázať ďalšie zručnosti, napr. čo najrýchlejšie prekonať určitú vzdialenosť, postreh pri zbieraní rozsypaných cukríkov, hod papierovou loptičkou, stavanie rakety z učebníc.

Po absolvovaní náročného výberového konania boli úspešní kandidáti prijatí do stavu študentského a prevzali si od pána riaditeľa PhDr. Ľubomíra SOBEKA pamätné listy.

Po oficiálnej časti nasledovala obľúbená diskotéka s hodnotnými tombolovými cenami.
Akcia sa veľmi vydarila, a preto dúfame, že v budúcom školskom roku sa pri slávnostnom prijímaní nových primánov opäť stretneme v hojnom počte.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori