Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slávnostná akadémia - Premeny Alejky v čase

25 ROKOV GYMNÁZIA

 

Čas – jeden z mocných atribútov tohto sveta. Plynie rovnako všetkým živým i neživým tvorom a rovnako plynie i na našej Alejke.

Z pohľadu pána riaditeľa, z pohľadu ľudí, ktorí ju tvorili a tvoria, Alejka má už svoje roky. Roky vzniku a rastu, roky premien a s nimi úzko spätých spomienok. Tie zarezonovali v mysliach i srdciach všetkých prítomných dňa 28. 03. 2014 na slávnostnej akadémii v príjemných priestoroch GES klubu na L. Novomeského 13.

V slávnostnej chvíli, akou bola práve táto, prináležalo riaditeľovi školy PhDr. Ľubomírovi SOBEKOVI zastaviť neúprosný časostroj a vrátiť sa v spomienkach do dôb dávno i nedávno minulých.

Samotnému programu predchádzala OFICIÁLNA ČASŤ so zdravicami pozvaných hostí. Oslávenkyni k jej jubileu sa prihovorili:

Ing. Ladislav MAKÓ, CSc, bývalý riaditeľ Gymnázia, Alejová 1
Mgr. Jana JARUŠINSKÁ, v zastúpení Odboru školstva Košického samosprávneho kraja
JUDr. Jaroslav HLINKA, starosta MČ Košice – Juh
doc. RNDr. Gabriel SEMANIŠIN, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
RNDr. Marián RUŽIČKA, v zastúpení riaditeľov košických gymnázií
RNDr. Bohuslav DZURILLA, bývalý predseda Rady školy a bývalý kolega i rodič
Michal FARKAŠOVSKÝ, absolvent školy

Keďže škola je inštitúciou, ktorej hlavným cieľom je vzdelávať a vychovávať mladých ľudí, je pochopiteľné, že sme ich študijným výsledkom, najvýznamnejším a najvýraznejším úspechom v rôznych celoslovenských, celoeurópskych a celosvetových súťažiach venovali primeranú pozornosť s príslušnou video projekciou.
V závere dlhej, ale pritom krásnej bilancie dosiahnutých úspechov riaditeľ školy ocenil najúspešnejších absolventov a súčasných žiakov a našej Alejky.

ČESTNÉ UZNANIE
pri príležitosti 25. výročia vzniku Gymnázia, Alejová 1, Košice za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni boli ocenení absolventi:

Tomáš ANDRAŠINA, Peter BOHUŠ, Miroslav DANIŠ, Daniel GREGA, Jakub GREGOREK, Ladislav HOVAN, František KARDOŠ, Viliam KOLIVOŠKA, Martin PČOLA, Branislav SUŠILA, Tomáš RUSIN, Matúš STEHLÍK, Mikuláš SZABARI a Martin VODIČKA

ĎAKOVNÉ LISTY
pri príležitosti 25. výročia vzniku Gymnázia, Alejová 1, Košice za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni boli ocenení absolventi:

Ján HOFFMANN, Peter KALMÁR, Matúš LACH, František LIPTÁK, Martina MARKOVÁ, Katarína MARKOVÁ, Katarína MIKEŠOVÁ – STAREGOVÁ, Michal RYBÁRIK, Jaromír SEDLÁR, Jakub ŠALAGOVIČ, Martin ŠRÁMEK a Matúš UCHNÁR

ĎAKOVNÉ LISTY
pri príležitosti 25. výročia vzniku Gymnázia, Alejová 1, Košice za nezištnú sponzorskú pomoc prevzali absolventi:

Pavel DIKO, Michal CHYLA a kolektív prvej maturitnej triedy IV. A

ĎAKOVNÉ LISTY
pri príležitosti 25. výročia vzniku Gymnázia, Alejová 1, Košice za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni prevzali súčasní žiaci:

Jana BÁTORYOVÁ, Adam KOLLÁR, Peter KOVÁCS, Katarína KRAJČIOVÁ, Ondrej KURÁK, Henrieta MICHEĽOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ, Martin RAPAVÝ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Martin ŠMELÍK

Práca pedagógov si rozhodne zaslúži úctu nás všetkých. Jej výrazom sú i ocenenia za dlhoročnú prácu a dosahované výsledky udeľované pri významných príležitostiach.
Aj táto slávnostná akadémia bola príležitosťou oceniť tých, ktorí svojou neúnavnou prácou a nezištnou pomocou prispeli k rozvoju školy a k šíreniu jej dobrého mena.

ČESTNÉ UZNANIE
pri príležitosti 25. výročia vzniku Gymnázia, Alejová 1, Košice za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu pri vzdelávaní, výchove a formovaní mladej generácie riaditeľ školy udelil:

Petrovi FEDOROČKOVI, Vojtechovi KARPÁTYMU, Ladislavovi MAKÓOVI a Ottovi PÁLINSKÉMU (bývalým riaditeľom školy)
Antonovi KUCHTOVI a Mariánovi RUŽIČKOVI (zástupcom riaditeľa školy)
Ingrid ČURNEKOVEJ a Jánovi KOVÁČIKOVI (predsedom RRZ)
Bohuslavovi DZURILLOVI (predsedovi Rady školy)
Emílii BILEJ, Judite JANIŠOVEJ, Kataríne KALINČÁKOVEJ, Oľge NIŇAJOVEJ, Janke SUŠILOVEJ a Jolane ŠTEFANOVIČOVEJ (bývalým kolegom)
Adriáne GODOČÍKOVEJ, Anne IHNATKOVEJ, Mariánovi MACKOVI, Jane PLICHTOVEJ, Viole TORMOVEJ a Beáte VAVRINČÍKOVEJ (súčasným kolegom)

ĎAKOVNÉ LISTY
pri príležitosti 25. výročia vzniku Gymnázia, Alejová 1, Košice za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu pri vzdelávaní, výchove a formovaní mladej generácie riaditeľ školy udelil:

Oľge FRÖHLICHOVEJ, Alfrédovi KOZÁROVI, Viere RASCHMANOVEJ a Márii VELEBNEJ (bývalým kolegom)
Helene DUFFEKOVEJ, Márii HORVÁTHOVEJ, Jane KRAJČIOVEJ, Ľudmile ONOFEROVEJ, Miriam SAKMÁROVEJ a Viere VODIČKOVEJ (súčasným kolegom)
Eve MRAVCOVEJ (súčasnej predsedníčke RRZ)

Ocenená bola aj samotná oslávenkyňa.
Pozdravné listy nášmu jubilujúcemu gymnáziu odovzdali:
Mgr. Jana JARUŠINSKÁ, v zastúpení Odboru školstva Košického samosprávneho kraja
JUDr. Jaroslav HLINKA, starosta MČ Košice – Juh
doc. RNDr. Gabriel SEMANIŠIN, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Jubilantku a slávnostné zhromaždenie svojím profesionálnym a pôsobivým tanečným, speváckym i recitátorským vystúpením pozdravili aj NAŠI ABSOLVENTI - Ivan GEROČ,  Peter KALMÁR a Andrea ZAREMBOVÁ – TAKÁČOVÁ.
Moderátorskú taktovku výborne zvládli NAŠI BÝVALÍ - Katarína STAREGOVÁ - MIKEŠOVÁ a Mišo RYBÁRIK.

ĎAKUJEME VŠETKÝM,
ktorí sa rozhodli sláviť spolu s nami krásne jubileum.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori