Gymnázium, Alejová 1, Košice

Prezentovanie možností štúdia v SŠKaždý rok sa škola zúčastňuje rôznych propagačných workshopov organizovaných Magistrátom mesta Košice, odborom školstva Košického samosprávneho kraja a inými organizáciami.

Medzi najnavštevovanejšie podujatia patria Správna voľba povalania, medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo & Pro Job, Hravenisko a Noc výskumníkov.

CIEĽ

 • prezentovať ponuku siete stredných škôl v Košickom kraji a v meste Košice
 • prezentovať možností štúdia na stredných školách
 • poskytnúť informácie o výhodách štúdia na jednotlivých stredných školách, o ich výsledkoch a úspechoch
 • umožniť žiakom základných škôl zorientovať sa v ponuke, pomôcť správne si zvoliť študijný smer, odbor so zreteľom na úspešnosť uplatnenia sa v praxi
 • informovať o prijímacích skúškach na stredné školy
 • ponúknuť možnosť neformálneho zoznámenia sa s účastníkmi workshopu a získania kontaktov, informácií a podnetov pre vzdelávacie inštitúcie

CIEĽOVÁ SKUPINA

 • žiaci základných škôl
 • rodičia
 • výchovní poradcovia zo základných škôl
 • najširšia pedagogická verejnosť
 • zriaďovatelia škôl a školských zariadení
 • pedagogicko-psychologické poradne


21. 10. - 22. 10. 2015
24. 11. - 26. 11. 2015
22. 10. - 23. 10. 2013
09. 12. - 11. 12. 2012
20. 11. - 22. 11. 2012
Školský rok 2011/2012
18. 12. - 20. 12. 2011
14. 12. - 15. 12. 2010

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori