Gymnázium, Alejová 1, Košice

Borderline

COMENIUS SOKRATES - BORDERLINE  COM1.1/2006/186p-KE 
 
Koordinátor projektu:
Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ

Vyučujúci zapojení do projektu:

Mgr. Martin MÜLLER (slovenský jazyk a literatúra)
Mgr. Gabriela CIFROVÁ, Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ (anglický jazyk)
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ, PhDr. Ľubomír SOBEK (dejepis)
PaedDr. Slavomír ŠOFFA (geografia)
RNDr. Jana PLICHTOVÁ (informatika)
PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ (náuka o spoločnosti)
Mgr. Miroslav PETROV, Mgr. Ladislav TURČAN (telesná výchova)

Projekt bol financovaný z Európskych sociálnych fondov, v rámci ktorého naša škola od septembra 2005 do júla 2007 spolupracovala so školami v Liceo Scientifico Statale „Galileo Galilei“ v Bellune (Taliansko), Lycée Du Granier v La Ravoire (Francúzsko), Gymnázium Fürstentum vo Vaduze (Luxembursko), Lýceá „Mihalil Kogalniceanu“ vo Vaslui a „Mihai Eminescu“ v Baia Mare (Rumunsko) a III Liceum Ogólnokształcące v Tarnowe (Poľsko).

Ústrednou témou projektu boli hranice – nielen geografické, ale aj v prenesenom význame. Študenti septimy a sexty A počas dvoch rokov študovali, zhromažďovali a prekladali do anglického jazyka materiály a pracovali na tvorbe obrázkových PC prezentácií, video dokumentov, písali referáty a slohové práce z viacerých oblastí (história a geografické hranice našej krajiny, studená vojna a železná opona, vstup Slovenska do Európskej únie, problematika národnostných a etnických menšín na Slovensku, rómska otázka). Diskusia s partnerskými školami prebiehala prostredníctvom e-mailovej diskusnej skupiny.

Záverečnými produktmi medzinárodnej spolupráce projektu HRANICE boli spoločný časopis s článkami, fotografiami a kreslenými obrázkami z každej krajiny a digitálny Matematický kalendár na rok 2007.

Osobitná pozornosť bola venovaná téme Holokaustu. Študenti zrealizoavali rozsiahly výskum o jeho priebehu, počte obetí a umiestnení koncentračných táborov a DP táborov v jednotlivých európskych krajinách. V rámci tejto tematiky boli zorganizované tri spomienkové akcie, počas ktorých sa uskutočnili besedy s ľuďmi, ktorí prežili holokaust. V priebehu trvania projektu mali všetky triedy možnosť osobného kontaktu s ľuďmi z organizácie Ukrývané deti. Spomienkové akcie boli spestrené nástennými panelmi s plagátmi, fotografiami, PC prezentáciami, sledovaním filmov z danej problematiky. Obrazové materiály sme získali od Medzinárodnej školy na štúdium holocaustu Yad Vashem v Jeruzaleme.

Prostredníctvom besied s cudzincami žijúcimi na Slovensku (skupina študentov z USA, z Veľkej Británie, študenti zo Saudskej Arábie, manažér z Holandska, turisti a učitelia z USA) mali naši študenti príležitosť precvičiť si komunikáciu v anglickom jazyku, dozvedieť sa viac o živote v anglicky hovoriacich krajinách a zároveň vypočuť si názory na život na Slovenku.

Pôsobenie našej školy v projekte bolo zahraničnými partnermi hodnotené veľmi pozitívne. Všetky zúčastnené školy sa dohodli na udržiavaní vzájomných kontaktov.

O projektových aktivitách našej školy bola verejnosť informovaná prostredníctvom denníka Korzár.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori